ISO Sertifisering

I Aleris Ungplan & BOI måler og sikrer vi vår kvalitet systematisk. Vi er ISO-sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001:2015.

Vi søker hele tiden å bli bedre. Det gjør vi bl.a gjennom systematiske bruker-undersøkelser og oppdragsgiver-undersøkelser, samt internkontroll av egne rutiner. Dermed har vi mulighet til tidlig å avdekke forhold der vi må forbedre oss og områder vi trenger å rette særlig oppmerksomhet mot.

ISO kvalitetssertifisering

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring, og den innebærer bl.a at vi

  • tydelig beskriver våre arbeidsmetoder og rutiner
  • oppdaterer og holder vårt kvalitetssystem levende
  • gjennomfører kundeundersøkelser til brukere og oppdragsgivere
  • rapporterer oppståtte avvik og iverksetter tiltak
  • gjennomfører regelmessige interne revisjoner
  • regelmessig avstemmer vår virksomhet med oppdragsgiveren
  • har regelmessige eksterne revisjoner av våre virksomheter
  • har opplærings- og utviklingsprogram for våre medarbeidere

Brukermedvirkning

Aleris Ungplan & BOI har fokus på brukermedvirkning i alle våre tjenester. Retten til å medvirke i utformingen av eget tjenestetilbud er forankret i ulike deler av lovverket. 

I praksis betyr dette at den enkelte beboer sikres reell medvirkning i alle spørsmål som angår han eller henne.

For spørsmål vedrørende kvalitet, kontakt:

Kvalitetskoordinator
Halvor Andresen
Tlf: 995 31 951
E-post: halvor.andresen@aleris.no 

Til toppen av siden