Tilsyn

Aleris tilbyr Tilsyn i fosterhjem, Tilsyn i hjemmet og Tilsyn under samvær i alle regioner.

Tilsynsfører i fosterhjem

Tilsyn utføres av egnede tilsynsførere, som har erfaring fra arbeid med barn og unge. Dette fordi tilsynsfører skal kunne opparbeide et tillitsforhold til barnet samtidig som oppdraget om å føre kontroll blir utført. Tilsynsfører skal gi en begrunnet vurdering hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

Tilsynsbesøk planlegges på forhånd og legges til rette ut fra barnets alder og modenhet. Vanligvis gjennomføres det fire tilsyn i året.

Tilsynsfører informerer barnet om sin funksjon og oppgaver, og at det blir skrevet rapport. Rapport blir skrevet etter hvert besøk og sendt til barneverntjenesten.

(Ved behov kan vi bestille tolk.)

Tilsyn i hjemmet

Tilsynet utføres av en eller to fagpersoner, avhengig av om det er et frivillig hjelpetiltak og ulike risikofaktorer. Det vil være de samme personene som utfører tilsyn gjennom hele oppdragsperioden. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet.

Vi legger vekt på å få et tydelig mandat fra oppdragsgiver, dette vil være med å sikre at tilsynsfører skriver gode rapporter. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver.

Tilsynsfører kan ha en observerende eller veiledende rolle.

Tilsyn i hjemmet tilbys på dag og kveldstid, også i helger.

(Ved behov kan vi bestille tolk.)

Tilsyn under samvær

Tilsynet foregår i egnede hjemmekoselige lokaler som er utstyrt med leker og spill for ulike aldersgrupper. Barna og foreldrene vil ha faste tilsynsførere som møter dem hver gang de skal ha samvær. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet.

Tilsynet utføres av en fagperson i henhold til bestilling fra oppdragsgiver. En detaljert bestilling er med på å sikre at tilsynsfører skriver gode rapporter. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver.

Tilsynsfører kan etter mandat ha enten en observerende eller en veiledende rolle. Veiledning av foreldre kan også tilbys i for/etterkant av samvær.

Tilsyn under samvær tilbys både på dag og kveldstid, også i helger.

(Ved behov kan vi bestille tolk.)

Mer informasjon

Svein Arne Rosland 
Telefon: 906 60 120 
E-post:svein.arne.rosland@aleris.no

Ta kontakt med din region

Oslo, Akershus 
Lene Lind 
Telefon: 976 56 318 
E-post: lene.lind@aleris.no 

Telemark, Vestfold, Buskerud 
Jan Tore Rosland 
Telefon: 907 28 760 
E-post: jan.tore.rosland@aleris.no 

Hordaland, Sogn og Fjordane 
Remy Iversen 
Telefon: 952 58 132 
E-post: remy.iversen@aleris.no 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal 
Mona Andersen 
Telefon: 916 94 614 
E-post: mona.andersen@aleris.no 

Østfold, Oppland og Hedmark
Morten Nordmo 
Telefon: 915 97 115 
E-post: morten.nordmo@aleris.no 

Nordland, Troms og Finnmark 
Håkon Melseth 
Telefon: 900 80 295 
E-post: hakon.melseth@aleris.no 

Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder 
Olav Sande 
Telefon:922 83 064 
E-post: olav.sande@aleris.no

Til toppen av siden