Oppfølging og selvstendighetstrening

Aleris Ungplan & BOI tilbyr oppfølging og selvstendighetstrening for ungdom som etableres i egen hybel eller leilighet.

Vi hjelper ungdommen med egen utvikling gjennom systematisk veiledning og praktisk oppfølging.

Vi har lang erfaring med å gi ungdom praktiske råd i hverdagen, hjelp med økonomistyring, hjelp til å finne og opprettholde dagtilbud, og veilede i forhold til kosthold, ivaretagelse av egen helse og hygiene, og utvikling av sosial kompetanse.

Arbeidet baserer seg på individuell tilrettelegging i forhold til ungdommens ønsker og forutsetninger, og i samarbeid med barneverntjenesten og eventuelt foresatte.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Vi har som mål at 

  • ungdommen utvikler sin kompetanse og får styrket selvbilde og selvfølelse
  • ungdommen blir i stand til å mestre det å bo alene 
  • ungdommen og ungdommens familie blir bedre rustet til å  møte fremtidige utfordringer

Mer informasjon

Svein Arne Rosland 
Telefon: 906 60 120 
E-post:svein.arne.rosland@aleris.no

Kontakt din region

Oslo, Akershus 
Lene Lind 
Telefon: 976 56 318 
E-post: lene.lind@aleris.no 

Telemark, Vestfold, Buskerud 
Jan Tore Rosland 
Telefon: 907 28 760 
E-post: jan.tore.rosland@aleris.no 

Hordaland, Sogn og Fjordane 
Remy Iversen 
Telefon: 952 58 132 
E-post: remy.iversen@aleris.no 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal 
Mona Andersen 
Telefon: 916 94 614 
E-post: mona.andersen@aleris.no 

Østfold, Oppland og Hedmark
Morten Nordmo 
Telefon: 915 97 115 
E-post: morten.nordmo@aleris.no 

Nordland, Troms og Finnmark 
Håkon Melseth 
Telefon: 900 80 295 
E-post: hakon.melseth@aleris.no 

Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder 
Olav Sande 
Telefon:922 83 064 
E-post: olav.sande@aleris.no

Til toppen av siden