Endringsarbeid i hjemmet

Aleris tilbyr Foreldreveiledning (PMTO), Oppfølging av barn/unge som bor hjemme og Miljøterapi i hjemmet i alle regioner.

Foreldreveiledning (PMTO) 

Vår metode innen familieterapi er basert blant annet på foreldreopplæring etter Parent Management Training. Foreldretrening er et behandlingstilbud for familier som har barn med atferdsproblemer.

Behandlingstilbudet tar sikte på å redusere aggressiv oppførsel og fremme en positiv utvikling hos barnet. I forhold til noen av de eldre barna kan trening av foreldrene være et alternativ til forskjellige former for behandling utenfor hjemmet, for eksempel plassering i institusjon.

Oppfølging av barn/unge som bor hjemme

Aleris Ungplan & BOI har fleksible tiltak for målrettet og metodisk arbeid med barn og ungdom som bor hjemme, samt deres familier.

Tiltakene er basert på frivillighet og er hjemlet i barnevernlovens § 4-4 2. ledd og kan supplere kommunens egne tiltak.

Arbeidet er  hjemmebasert, det er fleksibelt og tidsavgrenset, og er rettet mot barn og ungdom som har problemer knyttet til utagering, rus og kriminalitet. Noen ganger kan tiltakene kombineres med overnatting over kortere tid.

Tiltakene vil være individuelle prosjekter rundt hver enkelt og tilpasset deres behov, interesser og forutsetninger. Arbeidet skjer ut fra en plan som vi utarbeider i samarbeid med den unge, og i tett dialog med barneverntjenesten.

Miljøterapi i hjemmet i alle regioner

Beskrivelser av tiltak kommer. 

For mer informasjon

Svein Arne Rosland 
Telefon: 906 60 120 
E-post:svein.arne.rosland@aleris.no

Kontakt din region

Oslo, Akershus 
Lene Lind 
Telefon: 976 56 318 
E-post: lene.lind@aleris.no 

Telemark, Vestfold, Buskerud 
Jan Tore Rosland 
Telefon: 907 28 760 
E-post: jan.tore.rosland@aleris.no 

Hordaland, Sogn og Fjordane 
Remy Iversen 
Telefon: 952 58 132 
E-post: remy.iversen@aleris.no 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal 
Mona Andersen 
Telefon: 916 94 614 
E-post: mona.andersen@aleris.no 

Østfold, Oppland og Hedmark
Morten Nordmo 
Telefon: 915 97 115 
E-post: morten.nordmo@aleris.no 

Nordland, Troms og Finnmark 
Håkon Melseth 
Telefon: 900 80 295 
E-post: hakon.melseth@aleris.no 

Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder 
Olav Sande 
Telefon:922 83 064 
E-post: olav.sande@aleris.no

Til toppen av siden