Forskning

Aleris Ungplan & BOI er til enhver tid engasjert i forskningsprosjekter. For tiden deltar vi i følgende:

Mot et selvstendig liv - en kvalitativ studie av musikkterapi i ettervernsfasen

Musikkterapeut og forsker Viggo Krüger er ansatt hos Aleris Ungplan & BOI region Vest.Fra høsten 2013 er Viggo i gang med et nytt forskningsprosjekt. Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle ny kunnskap om hvordan musikkterapi kan hjelpe ungdom i alderen 16 til 23 år som er under omsorg av barnevernet. Prosjektet tar sikte på å beskrive musikkterapeutisk praksis, og å undersøke erfaringene til ungdommer som har deltatt i musikkterapi. Det er også et mål å undersøke hvordan voksne og jevnaldrende i ungdommenes nettverk har opplevd musikkterapien.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Aleris Ungplan & BOI region Vest og Griegakademiet i Bergen. Etter planen etableres det fra høsten 2013 en referansegruppe for prosjektet bestående av fagpersoner fra Aleris Ungplan & BOI, SOS barnebyer, Styve gård, Bergen kommune, Bufetat og Griegakademiet. Prosjektet er planlagt å vare i seks år.

Mer informasjon

Kontakt Adm. dir. i Aleris Ungplan & BOI: 

Erik Sandøy
Tlf: 97 59 92 50
erik.sandoy@aleris.no

Til toppen av siden