Trygg base modellen

Trygg Base modellen er en veiledningsmodell for fosterforeldre som tar sikte på å hjelpe fosterbarn til å knytte seg mer hensiktsmessig til sine nære omsorgspersoner.

I vårt arbeid er fosterforeldrene de nære omsorgspersonene og de skal utgjøre den trygge basen som barna kan utvikle seg i. Trygg Base er spesielt egnet til å jobbe med barn som har opplevd omsorgssvikt og som over tid har utviklet en utrygg tilknytning til nære omsorgspersoner. Trygg Base modellen tar sikte på å hjelpe fosterforeldre til å forstå og møte fosterbarnas ulike tilknytningsstrategier.

Modellen bygger på en forståelse av omsorg basert på tilknytningsteori, og har tilpasset denne forståelsen for å romme særlige behov som fosterbarn i ulike aldre har (Beek og Scho eld 2007).

Modellen er en type anvisning på hvordan det er mulig å arbeide med seg selv for bedre å forstå barnet og dets behov, bedre kunne gå inn i omsorgsoppgaven med økt bevissthet
og legge til rette for at barnet skal erfare og oppleve at det blir tatt vare på.
Modellen er pro-aktiv. Det vil si at den legger opp til at barnet skal reagere på det fosterforeldrene gjør og sier, eller det de lar vær å si og gjøre, i stedet for at det er fosterforeldrene som reagerer på barnets atferd og utsagn. På denne måten sitter fosterforeldrene i førersetet i stedet for å bli hengende etter barnet i de beste situasjoner. 

Modellen tar utgangspunkt i 5 omsorgsdimensjoner som er viktig i utøvelsen av omsorg.

• Å være tilgjengelig som omsorgsperson - å få barnet til å føle tillit

• Å gi sensitive gjensvar – hjelpe barnet å håndtere og regulere følelser og atferd 

• Å godta barnet – hjelpe barnet å få en god selvfølelse

• Å gi samarbeidsinnstilt omsorg – hjelpe barnet å kjenne seg kompetent

• Å fremme familiemedlemskap – hjelpe barnet å føle tilhørighet. 


Til toppen av siden