Vårt faggrunnlag

Vi fokuserer nå på tre hovedområder i familiehjemsarbeidet:

• Traumebevisst omsorg

• Trygg base

• Resiliens

Dette fagkonseptet har bred støtte i forskning i forhold til hva som kan bidra til positiv endring og vekst for barn utsatt for komplekse traumer som omsorgssvikt over tid.

Alle familiehjemmene får opplæring og veiledning i forhold til dette. 

Til toppen av siden