Våre familiehjem/ fosterhjem

Vi er opptatt av at familiehjemmene våre skal være romslige, inkluderende og engasjerte. Vi verdsetter våre familiehjem sin egenart og er opptatt av matching ved plasseringer.

Våre familiehjem skal representere mest mulig naturlighet og normalitet med en god forankring i lokalmiljøet. Noen av familiehjemmene er bynære og andre befinner seg i landlige omgivelser.

Familien og barnet/ungdommen som er plassert i våre familiehjem følges tett opp av fagkonsulent med tilrettelegging og veiledning.

Fagkonsulenten er også den som har kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og koordinerer arbeidet rundt barnet/ungdommen.

Ved behov for behandling av atferdsvansker blir familiehjemmet ofte forsterket med en miljøterapeut med kompetanse på PMT (foreldreveiledningsprogram).

Familiehjemmene deltar i vår intern-undervisning, og det blir arrangert felles seminar for alle våre familiehjem. Vi legger vekt på høy grad av tilgjengelighet og har 24 timers beredskapsordning.

Målrettet arbeid gjennom mange år har vist gode resultater med fornøyde oppdragsgivere, barn/ungdom og pårørende.

Familiehjemmene tar imot plasseringer etter alle paragrafer i Lov om barneverntjenester. Enkelte hjem er vurdert å være spesielt egnet til å ta imot plasseringer etter adferdsparagrafene (§ 4-27- hjem).

Vi har også lang erfaring og spisskompetanse i forhold til plassering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.

Mer informasjon og inntak

Svein Arne Rosland 
Telefon: 906 60 120 
E-post:svein.arne.rosland@aleris.no

Relatert artikkel

Les artikkel i Aleris Magasin om en av våre ungdomsarbeidere. "Ungdomsarbeider med verdenserfaring"

Kontakt din region

Oslo, Akershus 
Parisa Afradi
Tlf: 953 30 598
E-post: parisa.afradi@aleris.no

Telemark, Vestfold, Buskerud 
Lene Kaalsaas 
Tlf. 952 34 470 
E-post: lene.kaalsaas@aleris.no 

Østfold, Oppland, Hedmark 
Arne Mork 
Tlf. 416 50 950 
E-post: arne.mork@aleris.no 

Nordland, Troms, Finnmark 
Harald Kvam 
Tlf. 900 66 344 
E-post: harald.kvam@aleris.no 

Rogaland, Vest-Agder 
Jorund Lønn 
Tlf: 37 00 26 50 / 488 92 873 
E-post: jorund.lonn@aleris.no 

Aust-Agder 
Torstein Hopstock 
Tlf: 37 00 26 58 / 916 13 600 
E-post:torstein.hopstock@aleris.no 

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal 
Mona Andersen 
Tlf: 916 94 614 
E-post: mona.andersen@aleris.no 

Hordaland, Sogn og Fjordane 
Hege Riise 
Tlf: 997 92 775 
E-post: hege.riise@aleris.no

Til toppen av siden