Inn på tunet

Aleris Ungplan & BOI har mange års erfaring med samarbeid med familier i landbruket som bruker gården i omsorgsarbeid for barn og ungdom. Gården som ramme for en familiehjems-plassering gir gode og trygge vilkår for oppvekst. God plass, sunne verdier og naturlig struktur er viktige stikkord.

Inn på tunet er landbruksnæringens egen satsing på å benytte gårdsbruket i sosialt arbeid, og Aleris sin familiehjems-modell legger til rette for at man kan skape en arbeidsplass i hjemmet og på gården.

Alle våre familiehjem mottar den samme tette oppfølgingen, der opplæring og strukturert veiledning foregår så lenge barnet eller ungdommen bor i familien.

For mer informasjon:

Arne Mork
Tlf. 416 50 950 
E-post: arne.mork@aleris.no

Vi søker gårdbrukere

For gårdbrukere som ønsker å utvikle heldøgns familiebasert omsorg som et tilbud på gården, kan Aleris Ungplan & BOI være den rette samarbeidspartner. 

Vi kan tilby:

• Tett oppfølging og veiledning
• Nettverk og fellesskap 
• Kurs og opplæring i tråd med Aleris Ungplan & BOI's faglige fundament 
• Beredskapstelefon og avlastningsordninger 
• Mulighet for å komme raskt i gang i med ny næringsvei 
• Raske beslutninger og lite byråkrati i Aleris Ungplan & BOI 

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Arne Mork
Tlf. 416 50 950 
E-post: arne.mork@aleris.no

Til toppen av siden