Familiehjemmet – et forsterket fosterhjem

Aleris ønsker å gi barn som av ulike årsaker er under omsorg av barnevernet, et stabilt og omsorgsfullt hjem med trygge rammer, slik at de gis mulighet til å utvikle seg på en positiv måte.

Våre familiehjem er en av de viktigste tiltaksformene i vår virksomhet. Et familiehjem er et forsterket fosterhjem for barn med forskjellige omsorgsbehov og utfordringer. Et viktig kjennetegn ved Aleris sine familiehjem er at de får et profesjonelt nettverk rundt seg som kan gi faglig og praktisk støtte og veiledning.

Våre familiehjem er forskjellige, noen er enslige, andre er par, med ulik tilnærming. Dette er viktig for å kunne plassere «riktig barn i riktig» hjem. Mange av våre familiehjem har lang erfaring med denne type arbeid, og et økende antall har også utdanning innen helse- og sosialfag og pedagogikk. Vårt viktigste kriterium for valg av familiehjem er imidlertid familiens totale egnethet og motivasjon for oppgaven. Kjernen i tiltaket er et alminnelig familieliv med trygge voksenpersoner, tette relasjoner og god daglig omsorgevne.

Tiltaket er bygget opp rundt en fast familiestruktur med nærhet og åpenhet.

Det er krevende og forpliktende å være familiehjem, men samtidig gir det mulighet for spennende og nye opplevelser. Man gir støtte og trygghet til noen som virkelig trenger
det, og kan til slutt sitte igjen med mange gode minner og erfaringer. Våre familiehjem beskriver dette som et meningsfylt, utfordrende og spennende arbeid.

Besøkshjem er et hjem som stiller seg til disposisjon etter oppsatt plan; f.eks. hver annen helg og en uke i ferien. Den primære oppgaven er ofte å være avlastning for familiehjemmene.

Beredskapshjem er hjem som kontaktes i akutt- og krisesituasjoner, hvor man på kort varsel tar i mot barn som trenger det. 

Våre familiehjem er forskjellige, noen er enslige, andre er par, med ulik tilnærming. 

Ønsker du å bli familiehjem? Les mer her.

Til toppen av siden