Bofellesskap/institusjoner for barn og ungdom

Aleris driver bofellesskap/institusjoner godkjent etter lov om barneverntjenester.

Tilbud for barn og ungdom

Aleris gir gjennom avdeling Barn, ungdom og familie tilbud om plasseringer etter lov om barneverntjenester i bofellesskap/institusjoner. Vi tar også i mot plasseringer etter annet lovverk.

Vi har spisskompetanse på å hjelpe barn og unge med bistandsbehov som følge av:

 • Omsorgssvikt
 • Adferdsforstyrrelser
 • Rusproblemer
 • Psykiske vansker

I våre forskjellige bofellesskap/institusjoner differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk, og kan på den måten lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling.

Noen viktige elementer i våre bofellesskap:

 • Trygghet og stabilitet
 • Struktur og forutsigbarhet
 • Gode rutiner og oppfølging
 • Motivasjon og deltagelse
 • Skole, arbeid, annet dagtilbud
 • Sosiale nettverk og fritidsaktiviteter
 • Helseoppfølging - somatisk og psykisk

Mer informasjon og inntak

Svein Arne Rosland 
Telefon: 906 60 120 
E-post:svein.arne.rosland@aleris.no

Til toppen av siden