Akutte plasseringer

Aleris Ungplan & BOI har akuttberedskap for plassering i døgnbemannede tiltak innenfor barnevern. Fagteam, kommuner og bydeler kan kontakte oss hele døgnet.

Kontakt akuttberedskap barnevern                                                
Tlf:  906 60 120

Til toppen av siden