Akutte plasseringer

Barnevern

Aleris Ungplan & BOI har akuttberedskap for plassering i døgnbemannede tiltak innenfor barnevern. Fagteam, kommuner og bydeler kan kontakte oss hele døgnet.

Kontakt Akuttberedskap barnevern
Tlf: 906 60 120

Psykisk omsorg, rus og demens

Aleris Ungplan & BOI har akuttberedskap i døgnbemannede tiltak innenfor psykisk omsorg, rus og demens. Fagteam, kommuner og bydeler kan kontakte oss hele døgnet.

Kontakt Akuttberedskap psykisk omsorg, rus og demens
Tlf: 66 76 18 60/ 90 68 59 91

Til toppen av siden