Plastisk kirurgi

Aleris tilbyr alt innen kosmetisk og rekonstruktiv plastisk kirurgi i et trygt og sikkert sykehusmiljø. På vår uforpliktende konsultasjon vil våre spesialister i plastisk kirurgi gi deg råd og veiledning og foreslå en behandlingsplan ut i fra dine ønsker og behov.

Dyktig og erfarent operasjonsteam

Valget om å få gjort et plastikkirurgisk inngrep er en stor avgjørelse, og det er viktig for oss at du føler deg trygg og ivaretatt under hele prosessen. 

Ditt operasjonsteam består av plastikkirurg, anestesilege, anestesi- og operasjonssykepleiere. I tillegg er det et serviceteam som er tilstede for deg. 

Trygghet og oppfølging ved plastikkirurgi

Før operasjonen

På konsultasjon hos plastikkirurgen får du råd og veiledning i forhold til dine ønsker og behov. Du vil få en anbefaling om hvilke behandlingsmetoder som kan egne seg for deg.

På operasjonsdagen

Du blir tatt i mot av sykepleier som veileder og forbereder deg til operasjonen. Anestesilegen vil møte deg for å informere om bedøvelsesmetoden. Kirurgen informerer og forbereder operasjonen sammen med deg. Under operasjonen vil et team bestående av kirurg, operasjonssykepleiere og anestesipersonell være tilstede. På oppvåkningsstuen blir du observert til du er våken. Du vil få servering, smertelindring og bli ivaretatt til du er klar til å reise hjem.

Etter operasjon

Etter en operasjon får alle pasienter personlig oppfølging etter behov. I tiden etter plastikkirurgi og frem til du er fullstendig restituert er vårt team tilgjengelig for deg med:

• Rådgivning / tett oppfølging
• Sårskift
• Fjerning av sting
• Skifting av tape
• Kontroll hos kirurg etter plastikkirurgi

Til toppen av siden