Publikasjoner

 

Velferdsprofitørene 2017

28.06.17

Aleris blir iblant kalt velferdsprofitør av enkelte politiske miljøer, organisasjoner og i pressen. Nå har Aleris Omsorg Norge laget vår egen Velferdsprofitør-rapport der vi forklarer hva vi legger i begrepet, hvor vi mener de virkelige utfordringene ligger, og avkrefter myter om private. Vi synliggjør også den gode jobben som gjøres for eldre i omsorgstjenestene hver dag. Rapporten finner du her.

Les mer

Konsernfelles årsrapport for 2015

26.01.17

Aleris har i 2016 for første gang utarbeidet en konsernfelles årsrapport. Rapporten er nå klar på norsk. Rapporten finner du her.

Les mer

   

Ny Aleris-rapport om enslige mindreårige

25.05.16

I brosjyren "En god start", beskriver vi hvordan vi arbeider for å lykkes med omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, og bosetting av enslige mindreårige flyktninger med opphold. 
Les mer

 

Ny rapport om Kvalitet i Helse & Omsorg i Aleris

19.11.15

Kvalitet er grunnlaget for hele Aleris' virksomhet: Er vi ikke gode nok, får vi verken pasienter eller offentlige avtaler.  For første gang har vi nå beskrevet Aleris' systematiske kvalitetsarbeid i en rapport. Her beskriver vi Aleris’ kvalitetsorganisasjon, seks kvalitetsmål vi vil jobbe etter og viser eksempler på hvordan vi etterlever disse målene.
Les mer

 
 

Ny rapport om Forskning og utvikling i Aleris

26.10.15

For første gang har vi laget en rapport om Forskning og utvikling i Aleris. Les mer

 

Rapport: Partner for bedre eldrehelse

Hva tenker Aleris rundt dagens og fremtidens eldreomsorg? Les mer

 

Ny rapport om samfunnsansvar i Aleris

03.09.15

I rapporten "Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015" beskriver vi vårt arbeid for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia, og gir eksempler på hvordan Aleris med alle våre 9000 medarbeidere sammen kan bidra positivt for samfunnet. 
Les mer

 

Ny rapport om Psykisk omsorg i Aleris

26.02.15

Aleris Psykisk omsorg har som mål å skape varige og stabile bo- og omsorgstilbud, fremskritt og livskvalitet uten unødig bruk av tvang og makt også for disse menneskene. Med skreddersøm, tett, individuell oppfølging og målrettet miljøarbeid er vår erfaring at selv de aller sykeste kan klare å bo utenfor institusjon.
Les mer

   

Les Aleris' første rapport om samfunnsansvar!

12.05.14

For første gang har Aleris sammenfattet vårt arbeid for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i rapporten ”Samfunnsansvar i helse og omsorg 2014”. Les mer

 

Rapport - Krevende omsorg

10.01.14

Noen mennesker har så alvorlige psykiske eller atferds- og/eller rusproblemer at de ikke er i stand til å fungere i samfunnet uten omfattende hjelp og oppfølging. Les mer

 
 

Rapport - Barnevernets ressursbehov i 2030

2012

I dette notatet har vi satt opp en tenkt utvikling som forutsetter at barnevernets arbeidsområder øker med 2 prosent årlig frem mot 2030, og dagens barnevernsstruktur og ressursbruk består – uten å iberegne befolkningsvekst. Les mer

Rapport: Barnevernet sett med brukernes øyne 

2011

Hvordan kan vi vite at vi organiserer barnevernstilbudet til barnas beste uten å spørre dem det gjelder? I denne rapporten har vi snakket med 23 unge voksne om hvordan de opplevde sin oppvekst i barnevernet. 4000 nordmenn har svart på spørsmål om sin holdning til innhold og kvalitet i barnevernstilbudet. Les mer

 

Rapport: Bak tallene

Utviklingstrekk i årsaksbildet i Barnevernet i Norge: Vold. Psykisk omsorg. Rus. Atferd. Les mer


 

 

Rapport: Bekymringsmelding om barnevernet 

Til de politisk ansvarlige for barnevernet – om barnevernet– utfordringer og løsninger for barnevernssituasjonen i Norge. Les mer

Til toppen av siden