Pressearkiv

Pressemelding: Teres er fra i dag en del av Aleris

02.11.15

I dag starter arbeidet med å samle fagmiljøene ved det som nå er Norges største private sykehuskjede. Med Teres på laget har Aleris Helse rundt 600 medarbeidere ved 15 klinikker på ti steder i Norge, og en omsetning på omtrent 1 milliard norske kroner. Les mer 

Ny rapport om Kvalitet i Helse & Omsorg i Aleris

Kvalitet er grunnlaget for hele Aleris' virksomhet: Er vi ikke gode nok, får vi verken pasienter eller offentlige avtaler.  For første gang har vi nå beskrevet Aleris' systematiske kvalitetsarbeid i en rapport. Her beskriver vi Aleris’ kvalitetsorganisasjon, seks kvalitetsmål vi vil jobbe etter og viser eksempler på hvordan vi etterlever disse målene.
Les mer

Ny rapport om Forskning og utvikling i Aleris

For første gang har vi laget en rapport om Forsknig og utvikling i Aleris. Les mer

Ny ekonomi- och finansdirektör till Aleriskoncernen

Sara Jinnerot har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör (CFO) för Aleriskoncernen. Les mer

Aleris betaler kun skatt i Skandinavia

28. september 2015 sendte NRK2 den danske dokumentaren "Danmark selger ut" der blant annet Aleris omtales. Da programmet ble sendt i Danmark i november 2014 kom Aleris med informasjonen under, som vi nå gjentar i forbindelse med at programmet er sendt i Norge. Les mer

Aleris støtter hjelp til flyktningene

Aleris har besluttet å gi 200 000 kroner til Røde Kors og Redd Barna for å hjelpe den store gruppen mennesker som nå er på flukt fra sine hjemland. Les mer

Ny rapport om samfunnsansvar i Aleris

I rapporten "Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015" beskriver vi vårt arbeid for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia, og gir eksempler på hvordan Aleris med alle våre 9000 medarbeidere sammen kan bidra positivt for samfunnet.
Les mer

Pressemelding: Aleris får kjøpe Teres – og forandrer det private Helse-Norge

1. september 2015: Konkurransetilsynet har godkjent Aleris' kjøp av Teres Medical Group AS. – Dette er en veldig god dag for Aleris, Teres og pasientene våre. Nå starter vi for alvor jobben med å bygge opp komplette helsehus i alle landets helseregioner, sier administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved. Les Mer

Aleris-medarbeidere med i Røde Kors' Årsrapport

Konsernsjef Liselott, Alejandra og Fouzia fra Aleris er med i et flott oppslag i Røde Kors' årsrapport for Kvinnefeltet for 2014! Røde Kors fremhever støtten fra Aleris til Stella Røde Kors kvinnesenter, og vårt bidrag til inkluderende arbeidsliv gjennom Praktikantprogrammet. Les mer

Ny person i Aleris' konsernledelse

18. mai 2015 tiltrer Marie Wickman Chantereau som sjef for virksomhetsområde Specialistvård Stockholm. Hun kommer også til å inngå i Aleris' konsernledelse.
Les mer


"Aleris Omsorg Norge" – Ny divisjon i Aleris

24.02.2015: Aleris Ungplan & BOI og Aleris Omsorg er siden 1. januar 2015 gått sammen til ny divisjon. Den nye divisjonen heter Aleris Omsorg Norge og er under ledelse av Erik Sandøy. Les mer

Pressemelding: Aleris kjøper Teres Medical Group

Oslo 24. februar 2015: Aleris har inngått avtale om kjøp av Teres Medical Group AS og styrker dermed posisjonen som et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Les mer

Filippa Reinfeldt går inn i Aleris' konsernledelse

19.12.14: Filippa Reinfeldt, tidligere blant annet landstingsråd i Stockholms lens landsting, vil fra 1.februar 2015 tiltre som ansvarlig for forretningsutvikling og public affairs i Aleris på skandinavisk nivå. Hun vil også inngå selskapets konsernledelse.
Les mer

Aleris støtter Røde Kors' arbeid med å bekjempe ebola-viruset i Vest-Afrika

10 september, 2014: Over 2000 mennesker er til nå døde av det største ebola-utbruddet som noen gang er rapportert. Aleris har derfor besluttet å støtte vår samarbeidspartner Norges Røde Kors med 100 000 kroner i arbeidet med å bekjempe ebola-viruset som herjer i Vest-Afrika. Les mer

Les Aleris magasin

Magasinet inneholder aktuelle artikler om helse og omsorg. Les mer

Største private bidragsyter til forskning

De siste fem årene har de tre største stiftelsene i Wallenbergstiftelsene bevilget over 5,4 milliarder svenske kroner til svensk forskning. Wallenbergstiftelsene er hovedeieren i Investor, som eier Aleris. Les mer

Les Aleris' første rapport om samfunnsansvar!

For første gang har Aleris sammenfattet vårt arbeid for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i rapporten ”Samfunnsansvar i helse og omsorg 2014”. Les mer

Aleris forskningsfond deler ut 2,5 millioner kroner

Interessen for Aleris forsknings- og utviklingsfond har vært stor. Nå er det klart at 16 forskningsprosjekter er tildelt 2,5 millioner svenske kroner. Les mer

Aleris gjennomfører 7 ukers selvledelsesprogram for ungdom

Aleris Ungplan og BOI AS Region Sør Skien gjennomfører fra 3.februar til 15. april 2014 programmet FROG Online Identity for 10 unge deltakere. Les mer

Rapport - Krevende omsorg

Noen mennesker har så alvorlige psykiske eller atferds- og/eller rusproblemer at de ikke er i stand til å fungere i samfunnet uten omfattende hjelp og oppfølging. Les mer

Kure gård blir avlastningshjem

Aleris skal åpne et avlastningstilbud for personer med psykiske lidelser på Kure gård på Rygge. Les mer

Kom Nærmere 10 år!

I november feiret "Kom Nærmere" 10-årsjubileum i Fana Kulturhus. En rekke prominente gjester fra politikk, myndigheter, fagfolk og andre fra lokal og regionalmiljøet deltok. Les mer

Brobyggerpris for å få folk ut i arbeidslivet

Arbeidsmarkedsbedriften Mindus ga i november Brobyggerprisen til Aleris Ungplan & BOI, for å få inn folk på ulike arbeidsmarkedstiltak. Les mer

Til toppen av siden