Største private bidragsyter til forskning

Hentet fra Wallenberg-filmen

De siste fem årene har de tre største stiftelsene i Wallenbergstiftelsene bevilget over 5,4 milliarder svenske kroner til svensk forskning. Wallenbergstiftelsene er hovedeieren i Investor, som eier Aleris.

Aleris har siden 2010 vært eid av Investor AB. Investor et svenskregistrert selskap med nesten hundre år lang tradisjon og eiererfaring.

Investors hovedeier er Wallenbergstiftelsene; de allmennyttige stiftelsene som er etablert av medlemmer i Wallenbergfamilien. Stiftelsene utgjør den nest største private forskningsstiftelsen i Europa og deler ut over 300 millioner dollar hvert år til forskning hovedsakelig innen medisin, teknologi og naturvitenskap, men også samfunnsvitenskap og humaniora.

Den største av disse, Knut og Alice Wallenbergs Stiftelse, er Sveriges største private bidragsyter til forskning og deler hvert år ut rundt 1,3 milliarder svenske kroner.

Aleris er stolte over at verdiskapingen hos vår eier blir forvaltet på en måte som prioriterer forskning i en slik grad. Samarbeid mellom samfunnet og private foretak innenfor forskning bidrar til å gi land fortrinn innen vitenskap og kunnskap, og slik bedre konkurranseevnen i den knivskarpe globale konkurransen.

I videoen under kan du se Peter Wallenberg Jr fortelle mer om Wallenbergstiftelsene og se eksempler på forskningsprosjekter innen kronisk smerte, elektronikk og partikkelfysikk:

Video: Peter Wallenberg Jr forteller om Wallenbergstiftelsene

Forskning viktig også i Aleris

Betydningen av forskning er også markert hos Aleris: I 2013 ble Aleris Forsknings- og utviklingsfond opprettet etter et ønske om å styrke intern FoU ved Aleris’ virksomheter. Det er avsatt et beløp på 10 millioner svenske kroner i perioden 2013-2016. Alle medarbeidere i Aleris i Norge,
Sverige og Danmark kan søke om midler fra fondet.

Fondet har som mål å støtte pasientklinisk forskning og utvikling og kvalitetsprosjekter som forbedrer behandling, pleie og omsorg.

Interessen for å søke støtte fra fondet har vært svært stor. Etter en utvelgelsesprosess der prosjekter rangeres blant annet etter pasientnytte og vitenskapelig nivå, har totalt 16 prosjekter fått bevilget penger fra fondet i 2013.

Antallet søknader i 2013 var veldig høyt, og Aleris håper å se like stor interesse og spennende prosjekter fra våre medarbeidere når søknadsfristen går ut 1. september 2014.

Til toppen av siden