Rapport - Krevende omsorg

Noen mennesker har så alvorlige psykiske eller atferds- og/eller rusproblemer at de ikke er i stand til å fungere i samfunnet uten omfattende hjelp og oppfølging. I rapporten "Krevende omsorg" har vi oppsummert våre erfaringer med psykisk omsorg for denne gruppen. Målet er å gjennom tilpasset miljøarbeid få hver og en av dem til å fungere best mulig ut fra sine forutsetninger.

Last ned rapporten "Krevende omsorg"  

Til toppen av siden