Pressemelding: Pøbelprosjektet hjalp over 400 deltakere over i jobb, skole eller lære i 2016

24. mars 2017: I 2016 har Pøbelprosjektet hjulpet 444 deltakere ut av ledighet og inn i arbeid, skole eller lære som et skritt nærmere arbeidsdeltakelse. Dermed er hele 8 av 10 deltakere som fullførte Pøbelprosjektets kurs i 2016 ute av lediggang.

 - Dette er flotte tall som viser at Pøbelprosjektet virker. Deltakerne selv beviser at det lønner seg å ha troen på dem. Tenk hvor mye samfunnet og ikke minst deltakerne selv vinner på dette! sier gründer og Pøbelideolog Eddi Eidsvåg. 

Vista Analyse beregnet i 2013 at verdien av å flytte en ungdom fra et livsløp uten arbeid og over i et livsløp med arbeid, er rundt 11 millioner kroner. Også et livsløp der en person går litt inn og ut av arbeidslivet gir betydelig verdi sammenliknet med å stå uten arbeid. 

- Vi ønsker å rette en stor takk til alle bedriftene vi samarbeider med og som tar imot våre deltakere. Vi forbereder, støtter og følger opp deltakerne, men det er bedriftene som sørger for at deltakerne faktisk får en jobb eller læreplass, sier daglig leder i Pøbelprosjektet Reidar Holst Christensen. 

Han oppfordrer flere bedrifter til å åpne sin virksomhet for personer som står utenfor arbeidslivet og håper på å hjelpe enda flere i 2017. 

Utenforskap og alt som følger med det å stå utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Aleris ser frem til å jobbe videre sammen med Pøbelprosjektet om disse spørsmålene og med vår felles kompetanse skape flere og enda bedre tilbud til dem som trenger det. 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Eddi Eidsvåg 

Gründer/Pøbelideolog 

Mobil: 91591697 

E-post: eddi@pobelprosjektet.no  

Reidar Holst Christensen 

Daglig leder Pøbelprosjektet 

Direktør kvalitet og utvikling i Aleris Omsorg Norge 

E-post: reidar.holst.christensen@aleris.no 

Telefon: 924 64 301 

Om Pøbelprosjektet og Aleris 

 Aleris Ungplan & BOI AS kjøpte aksjene i Pøbelprosjektet AS med virkning fra 2. desember 2016. Pøbelprosjektet leverer arbeidsmarkedskurs til NAV. Siden overtakelsen er Reidar Holst Christensen gått inn som daglig leder, mens Eddi Eidsvåg fortsetter som pøbelideolog, foredragsholder og kursleder. Den øvrige driften fortsetter som før, og knyttes opp mot Aleris' landsdekkende regionstruktur. Aleris og Pøbelprosjektet har planer om å drive denne type kurs i hele landet. 

For å opprettholde det sosiale engasjementet, vil Aleris opprette en Pøbelstiftelse. Pøbelstiftelsen skal bistå unge mennesker i skolegang og utdanning, eller å etablere seg i arbeidslivet. Et Pøbelstipend skal bidra til økonomisk støtte til målgruppens skolegang eller etablering i arbeidslivet. Pøbelprisen skal også videreføres. Pøbelprisen deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom året har gjort en særlig innsats for stiftelsens målgruppe. 

Pøbelprosjektet er i dag representert i: Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-Høland, Fet kommune, Lørenskog kommune, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ålesund, Molde og Kristiansund. 

www.aleris.no

http://pobelprosjektet.no

Nøkkeltall Pøbelprosjektet 1.1.2016 til 31.12.2016 

 Pøbelprosjektet hadde totalt 776 deltagere i 2016. Bare 91 deltagere, 12 %, sluttet, og 146 deltagere, 19 %, ble med videre inn i 2017. 

 Av disse 776 deltagerne ble 539, eller 69 %, sluttført. Det betyr at de er kommet i jobb, i skole eller lære, kurs eller hospitering eller annet tiltak/behandling. 

 Hele 82 % av de sluttførte (totalt 444 deltakere) gikk over i jobb (348) eller i skole/lære (96). Jobb eller skole/lære er Pøbelprosjektets mål. 

 De øvrige 18 % gikk til kurs eller hospitering (52 deltagere) eller annet tiltak/behandling (43 deltagere). 

Til toppen av siden