Pressemelding: Aleris kjøper Teres Medical Group

Oslo 24. februar 2015: Aleris har inngått avtale om kjøp av Teres Medical Group AS og styrker dermed posisjonen som et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak.

Teres Medical Group har 17 klinikker og private sykehus i Skandinavia. Med Teres får Aleris tilført erfaring, kompetanse og et bredere tilbud med høy kvalitet innenfor ulike kirurgiske helsetjenester i Norge, Sverige og Danmark. 

Helse- og omsorgstjenestene i Skandinavia er blant verdens beste. Det er derfor med stor respekt og ydmykhet Teres og Aleris går sammen med mål om å bidra til å styrke helse- og omsorgstjenestene i de tre landene. Samarbeid og nytenkning må til for å få høy kvalitet på tjenestene, god service til pasientene og mer ut av våre samlede ressurser innen helse og omsorg. 

- Vi er imponert over Teres' dyktige medarbeidere og det solide og anerkjente fagmiljø de representerer. Vi ser derfor med stolthet frem til å få dem med på laget, sier konsernsjef i Aleris Liselott Kilaas. 

Aleris og Teres vil sammen jobbe videre med å være en fleksibel samarbeidspartner for det offentlige og bidra med innovasjon, investeringer, idéutveksling og sunn konkurranse på våre nåværende og fremtidige områder. 

- Både Teres og Aleris har fokus på kvalitet, profesjonalitet og å organisere tjenestene rundt pasientenes behov. Vi er i dag to godt etablerte aktører innen helsesektoren i Skandinavia. Vi ser frem til å bli en del av Aleris og fortsette dette arbeidet videre, sier konsernsjef i Teres Åse Aulie Michelet.

Transaksjonen vil bli gjennomført når godkjennelse fra Konkurransetilsynet foreligger.

Steenstrup Stordrange DA har vært juridisk rådgiver for Aleris i forbindelse med transaksjonen, mens ABG Sundal Collier og Advokatfirmaet Schjødt har vært henholdsvis finansiell og juridisk rådgiver for Teres Medical Group.

 

For mer informasjon, kontakt:

Liselott Kilaas

Konsernsjef Aleris +47 400 02 510

Grethe Aasved

Administrerende direktør Aleris Helse +47 916 92 808

Åse Aulie Michelet  

Konsernsjef Teres +47 909 15 587

Henrik Lisæth, FSN Capital 

Styreleder Teres Medical Group AS +47 924 24 302

 

Om Teres
Teres Medical Group har 17 klinikker og private sykehus i Norge, Sverige og Danmark. Teres har i dag det største fagmiljøet innen kosmetisk plastikkirurgi i Skandinavia. Teres har høyt kvalifisert personell og et stort antall erfarne leger innen plastikkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, generell kirurgi og gastrokirurgi. 

 
Teres Medical Group ble etablert i 2007. Teres eies av det nordiske egenkapitalfondet FSN Capital Partners og en rekke minoritetsaksjonærer. I 2014 omsatte Teres for omtrent 530 millioner norske kroner og hadde nærmere 300 medarbeidere.

Om Aleris
Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Virksomheten har stor bredde og omfatter sykehus og medisinske sentre, barnevern, psykisk omsorg, Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), eldreomsorg og tilbud til funksjonshemmede. Foretaket har rundt 9 000 medarbeidere fordelt på ca 350 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Vi ønsker å være både et supplement til og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgstjenestene. 

Aleris ble etablert i 2005 og har siden 2010 vært eid av Investor AB. Gjennom erfaring, kompetanse og investeringer, arbeider Investor for å utvikle Aleris. Investors langsiktige eierskap gjør det mulig for Aleris å levere bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, et høyt servicenivå og en bærekraftig økonomi. Aleris omsetter for rundt 7 milliarder svenske kroner.

 

Til toppen av siden