Pressemelding: Aleris får kjøpe Teres – og forandrer det private Helse-Norge

1. september 2015: Konkurransetilsynet har godkjent Aleris' kjøp av Teres Medical Group AS. – Dette er en veldig god dag for Aleris, Teres og pasientene våre. Nå starter vi for alvor jobben med å bygge opp komplette helsehus i alle landets helseregioner, sier administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved.

Aleris kjøper 15 av Teres’ 17 klinikker og private sykehus og blir med denne sammenslåingen Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak.

Aleris har valgt å selge de to øvrige klinikkene, Teres Tromsø og Teres Trondheim (Stokkan), til Capio AB/Volvat. Valget av Capio medfører at det for første gang blir to nasjonale private helseaktører med bredde i tjenestetilbudet i Norge. Dette vil bidra til et enda bedre tilbud til pasientene, styrke konkurransen og bedre tjenestetilbudet til det offentlige helsevesen.

Aleris har en visjon om å være førstevalget både for pasientene og for samarbeidspartnere i helseforetakene.

- Aleris vil med kjøpet av Teres styrke sitt bidrag til innovasjon, investeringer, idéutveksling og sunn konkurranse i det norske helsevesenet. Dette oppkjøpet kommer norske pasienter til gode, sier administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved.

- Dette er et viktig steg på veien til å realisere Aleris’ strategi om et landsdekkende nettverk av private sykehus med et bredt tjenestespekter. Vi kaller disse for «helsehus»; private sykehus som skal tilby et bredt tjenestespekter av sømløse pasientforløp, sier administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved.

Kjøpet av Teres gjør at Aleris står enda bedre rustet til å bistå inn i den viktige, nye ordningen med fritt behandlingsvalg, som vil øke etterspørselen etter private helsetjenester på flere områder enn i dag.

- Den offentlige spesialisthelsetjenesten sliter med til dels lange ventetider og køer. Regjeringen ønsker derfor mer kjøp fra private aktører, som vil være et viktig supplement til de offentlige tjenestene. Dagens private sykehusstruktur er i for liten grad tilpasset denne politiske målsetningen. Det har vi hatt som målsetning å gjøre noe med – og nå får vi det til ved å kjøpe Teres, sier Grethe Aasved.

Teres-kjøpet øker Aleris’ totale omsetning innen ortopedi og plastikkirurgi, noe som frigjør midler til en langsiktig strategisk satsning innenfor områder hvor det er mer ressurskrevende å bygge kapasitet.

- For Aleris innebærer fritt behandlingsvalg behov for økt kapasitet og større bredde i tjenestetilbudet. Gjennom kjøpet av Teres styrkes Aleris i konkurransen med det offentlige på produksjon av helsetjenester på ressurskrevende sykdomsområder. En illustrasjon på et vellykket resultat av en slik konkurranse er Aleris’ kreftsenter i Oslo, sier Aasved.

Aleris har de siste årene satset stort på å utvikle sine tjenester i Norge. Sykehuset i Oslo er landets største privateide sykehus, og omfatter også Skandinavias eneste private kreftsenter.

- Teres er et selskap med komplementær medisinskfaglig ekspertise, og med samme høye krav til kvalitet som Aleris. Det er derfor svært gledelig å få dem med på laget, sier Aasved.

Aleris Helse-sjefen gleder seg til å starte arbeidet med å utvikle det nye, store nettverket av Aleris-sykehus.

 

For mer informasjon, kontakt:

Grethe Aasved
Administrerende direktør Aleris Helse
+47 916 92 808

Liselott Kilaas
Konsernsjef Aleris
+47 400 02 510

 

Om Aleris

Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Virksomheten har stor bredde og omfatter sykehus og medisinske sentre, barnevern, psykisk omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), eldreomsorg og tilbud til funksjonshemmede. Foretaket har rundt 9000 medarbeidere fordelt på ca. 350 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Vi ønsker å være både et supplement til og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgstjenestene.Aleris ble etablert i 2005 og har siden 2010 vært eid av Investor AB. Gjennom erfaring, kompetanse og investeringer, arbeider Investor for å utvikle Aleris. Investors langsiktige eierskap gjør det mulig for Aleris å levere bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, et høyt servicenivå og en bærekraftig økonomi. Aleris omsetter for rundt 7 milliarder svenske kroner.


Om Teres

Teres Medical Group har 17 klinikker og private sykehus i Norge, Sverige og Danmark. Teres har i dag det største fagmiljøet innen plastikkirurgi i Skandinavia. Teres har høyt kvalifisert personell og et stort antall erfarne leger innen plastikkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, generell kirurgi og gastrokirurgi.Teres Medical Group ble etablert i 2007. Teres eies av det nordiske egenkapitalfondet FSN Capital Partners og en rekke minoritetsaksjonærer. I 2014 omsatte Teres for omtrent 530 millioner norske kroner og hadde nærmere 300 medarbeidere.

Til toppen av siden