Aleris betaler kun skatt i Skandinavia

28. september 2015 sendte NRK2 den danske dokumentaren "Danmark selger ut" der blant annet Aleris omtales. Da programmet ble sendt i Danmark i november 2014 kom Aleris med informasjonen under, som vi nå gjentar i forbindelse med at programmet er sendt i Norge:

Aleris betaler kun skatt i Skandinavia

Siden 2011 har Aleris vært 100 % svenskeid, og Aleris betaler derfor skatt i de skandinaviske landene.

I DRs dokumentarserie ”Danmark sælger ud”, som ble sendt den 17. november (2014 i Danmark, red.anm.), hevdes det at Aleris delvis har finansiert sin virksomhet, inkludert den danske, ved hjelp av skattebegunstigede såkalte hybridlån i Luxembourg.

Man kan etter programmet sitte igjen med inntrykket av at Aleris ikke er skattepliktig i Danmark i dag. Det stemmer ikke.

Det er korrekt at Investor AB i forbindelse med kjøpet av Aleris i 2010 overtok Luxemburg-baserte hybridlån. Selv om hybridlån var og er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, ble disse lånene avviklet allerede i 2011 i forbindelse med oppkjøpene av Proxima og Privathospitalet Hamlet.

Bakgrunnen for avviklingen var at Investor AB fant skattestrukturen ved hybridlån uhensiktsmessig, og i stedet etablerte en 100% svensk finansiering. Siden denne endringen ble gjort i 2011 har Aleris alene vært skattepliktig i de skandinaviske landene.

Opplysningene om de Luxemburg-baserte lånene er ingen nyhet, da Investor AB allerede kommenterte spørsmålet på sin hjemmeside 28. juni 2012: 

Investors finansiering av og ambision med Kjerneinvesteringen Aleris

Les Investors kommentarer til DR-dokumentaren her 

DR tilbød oss å medvirke i ovennevnte program. Vi fant imidlertid betingelsene for deltagelse uakseptable, derfor gikk denne informasjonen til DR på mail.

For samme informasjon på dansk, klikk her.

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Nis Alstrup
Adm. direktør, Aleris-Hamlet
Tlf. +45 20169261
Mail: nis.alstrup@aleris-hamlet.dk

eller

Stefan Stern
Vice President, Head of Corporate Relations and Communications
Mail: Stefan.Stern@investorab.com

Til toppen av siden