Ny rapport om samfunnsansvar i Aleris

I rapporten "Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015" beskriver vi vårt arbeid for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia, og gir eksempler på hvordan Aleris med alle våre 9000 medarbeidere sammen kan bidra positivt for samfunnet. 

Som et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak er Aleris opptatt av sammenhengen mellom en ansvarlig, bærekraftig virksomhet og helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

I tillegg til løpende samarbeid med Røde Kors i Norge og Danmark og Hand in Hand i Sverige, presenterer vi i rapporten en rekke eksempler på positivt engasjement i virksomheten. 

Som ramme for årets rapport har vi valgt Global Compacts fire områder: Menneskerettigheter, Helse & arbeidsvilkår, Miljø & bærekraft og Korrupsjon.
Aleris håper rapporten kan inspirere andre virksomheter og enkeltpersoner til å gjøre en ekstra innsats for samfunnet enten du er medarbeider, pasient, beboer eller bruker, oppdragsgiver, samarbeidspartner eller interessert i hvordan Aleris jobber med samfunnsansvar.

Rapporten finner du under på web og i PDF. Vi håper du kan finne rapporten interessant, og ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer til rapporten.
God lesning!

Rapporten i PDF

Til toppen av siden