Ny rapport om Kvalitet i Helse & Omsorg i Aleris

Kvalitet er grunnlaget for hele Aleris' virksomhet: Er vi ikke gode nok, får vi verken pasienter eller offentlige avtaler.  For første gang har vi nå beskrevet Aleris' systematiske kvalitetsarbeid i en rapport. Her beskriver vi Aleris’ kvalitetsorganisasjon, seks kvalitetsmål vi vil jobbe etter og viser eksempler på hvordan vi etterlever disse målene.

Kvaliteten i Aleris tar utgangspunkt i våre pasienter og beboeres opplevelser. Hva forventer de av oss? Hvordan ble de mottatt og tatt hånd om? Og hvordan ble resultatet av den medisinske behandlingen eller omsorgstilbudet? 

Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er derfor høyt prioritert og forankret i Aleris’ øverste ledelse. Vårt kvalitetsarbeid pågår kontinuerlig og er en del av hele vår virksomhet. 

Felles kvalitetsarbeid sikrer prioritering og koordinering av kvalitetsarbeidet på tvers av våre tre land og 350 enheter, og gir muligheter til å drive felles kvalitetsutvikling. Ett skritt frem for hver enhet kan bety 350 skritt frem for Aleris.

Ved å lære av hverandre kan vi bli bedre sammen. Hvem gjør hva best og hvor? Fordelen med å være mange enheter, som vi er i Aleris, er at vi kan lære av hverandre og gjøre tilbudet til dem vi er til for, best mulig.  

En pasient eller beboer som har blitt vennlig og respektfullt mottatt, er fornøyd og har fått hjelp til sitt behov er det beste kvalitetsstempelet Aleris kan få. 

Rapporten er den siste av tre konsernfelles publikasjoner i Aleris: Samfunnsansvar, Forskning og utvikling og Kvalitet.

Les Kvalitetsrapporten her:

Nedlastbare rapporter i PDF:

Kvalitet i Helse & Omsorg 2015

Samfunnsansvar i Helse & Omsorg 2015

Forskning og utvikling i Aleris 2015

Til toppen av siden