Ny rapport om Forskning og utvikling i Aleris

For første gang har vi laget en rapport om Forsknig og utvikling i Aleris.

Her kan du bl.a. lese om våre medarbeideres forskning. I mai 2013 ble Aleris Forsknings- og Utviklingsfond opprettet med det formål å støtte pasient- og brukernær klinisk forskning og utvikling samt prosjekte som forbedrer kvaliteten på behandling og omsorg.  Fondet har fått tildelt 10 millioner svenske kroner i perioden 2013 til 2016.

Inntil videre har i alt 36 projekter fått bevilget midler fra fondet. Prosjektene avspeiler hele Aleris’ bredde og omfatter vidt forskjellige emner, f.eks. hvordan bedre smertelindring kan forkorte pasientens sykehus ved operasjon av kneproteser a, eller hvordan de eldre kan få kortere nattfaste, bedre ernæring og mer energi. I rapporten kan du få vite mer om den kreativiteten og innovasjonen som vi, de 9000 medarbeiderne i Aleris, bidrar med. Klikk på bildet under for å lese rapporten i PDF.

 

Rapporten ligger også på web

Til toppen av siden