Pressemelding Investor: Ny konsernsjef i Aleris

Styret i Aleris har utnevnt Alexander Wennergren Helm til ny konsernsjef. Alexander er i dag konsernsjef i Hultafors Group og har dokumentert erfaring fra å utvikle høykvalitets tjenester for krevende kunder. Alexander tiltrer sin nye stilling senest i februar 2017.

Alexander vil erstatte Liselott Kilaas, Aleris' nåværende konsernsjef de tre siste årene. Liselott kommer til å fortsette som konsernsjef til hennes etterfølger er på plass, og hun vil fortsette å jobbe for Patricia Industries og Investor på flere områder.

”Under Liselotts ledelse har Aleris styrket kvaliteten i sitt tilbud og oppnådd en tosifret årlig vekst, samt en betydelig forbedring i marginer. Vi har nå en sterk plattform for å ta neste steg i å utvikle Aleris til en ledende leverandør av helse- og omsorgstjenester. Vi mener Alexander kommer til å tilføre nye perspektiver til denne reisen. Vi vil takke Liselott for hennes verdifulle bidrag til Aleris og Patricia Industries, og ser frem til å fortsette å jobbe sammen", kommenterer Aleris' fungerende styreleder og ansvarlig for Patricia Industries Norden, Christian Cederholm.

”Jeg er ydmyk og svært takknemlig for å ha arbeidet i Aleris i mer enn ti år, hvorav de siste tre som konsernsjef. Det har vært utrolig givende å jobbe med så mange kompetente og talentfulle kollegaer i Skandinavias største og mest innovative helse- og omsorgsforetak. Jeg er svært stolt over den reisen mitt team og jeg selv har gjort i disse ti årene, og over den posisjonen vi har oppnådd for Aleris", kommenterer Liselott Kilaas.

For mer informasjon:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications:
08-614 20 58, 070-636 24 17

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735 24 21 30

Henrik Kennedy, Head of Communications, Aleris, +46 70-682 71 23

Våre pressemeldinger finnes på www.investorab.com.

Investor, som ble etablert av familien Wallenberg for nesten hundre år siden, er en ledende eier av Norden-baserte, internasjonale kvalitetsforetak. Gjennom styrerepresentasjon, vår industrielle kunnskap, vårt nettverk og finansielle styrke, streber vi etter å gjøre våre selskap best-in-class. Våre foretak inkluderer Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson og Mölnlycke Health Care.

Patricia Industries arbeider med de heleide datterselskapene i Investor AB og er en langsiktig eier som engasjerer seg i foretakene for at de skal oppnå posisjonen best-in-class.

Aleris er et av Skandinavias ledende helse- og omsorgsforetak som tilbyr tjenester innen blant annet medisinske sentre og spesialisthelsetjeneste, diagnostikk, eldreomsorg samt barnevern og psykisk omsorg for voksne. 

Til toppen av siden