Ny Aleris-rapport: Velferdsprofitørene

Aleris blir iblant kalt velferdsprofitør av enkelte politiske miljøer, organisasjoner og i pressen. Nå har Aleris Omsorg Norge laget vår egen Velferdsprofitør-rapport der vi forklarer hva vi legger i begrepet, hvor vi mener de virkelige utfordringene ligger, og avkrefter myter om private. Vi synliggjør også den gode jobben som gjøres for eldre i omsorgstjenestene hver dag. Les rapporten her.

Det er mye snakk om profittfri velferd i Norge og at Aleris som en privat tilbyder er velferdsprofitører. Dette mener vi er en lite relevant problemstilling når behovet for omsorgstjenester øker, det blir færre til å utføre tjenestene og kommunene får strammere økonomi. 

Vi i Aleris Omsorg Norge mener dessuten det er mange velferdsprofitører. Først og fremst er det de som nyter godt av vårt bidrag til eldreomsorgen: våre beboere, deres pårørende, våre ansatte, våre oppdragsgivere og samfunnet for øvrig. Det er vi glade for.

Vi har laget denne brosjyren for å orientere om hvordan vi som privat omsorgsaktør ser på fremtidens velferdstjenester. Hvorfor vi mener det er viktig at vi spiller på lag innen omsorgsfeltet og ikke minst, betydningen av at alle krefter slipper til for å bidra til en god eldreomsorg i fremtiden. Vi presenterer eksempler fra vårt kontinuerlige innovasjonsarbeid innen omsorgstjenester, og en liste over myter og feilaktige påstander som preger omtalen av oss som private aktører.

Et innlegg om tematikken sto på trykk i Aftenpostens Kort sagt-spalte 19. juni 2017, og er publisert på Dagsavisens Nye Meninger. 

God lesning!

 

Klikk her eller på bildet under for å lese rapporten i PDF

Klikk her for å lese rapporten på web

Til toppen av siden