Meld deg på Ettervernkonferansen

24. november er det klart for Ettervernkonferansen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Statsråd Solveig Horne er invitert til å åpne konferansen, og to medarbeidere fra Aleris er blant foreleserne i et bredt program.

Aleris er støttespiller for konferansen, og deltagelse er gratis. Aleris Omsorg Norges Regiondirektør i Region Vest Thomas Høiseth og Viggo Krüger holder begge innlegg . Statråd Horne skal etter planen innlede.

Spre gjerne informasjon om konferansen til personer som kan ha interesse av å delta.

Påmelding gjøres til viggo.kruger@aleris.no Påmeldingsfrist er 10. november.

Vi håper å se dere der!

Program:

Ettervernkonferansen

Konferanse om ettervern i barnevernet.

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus. Rom B113 – i Pilestredet 52 24 november

Dato og tid: tirsdag 24. november 2015 kl. 08.45 - 15.15 

08.45 Kaffe

09.00 Åpning

•Velkommen

•Kunstnerisk innslag

•Statsråden (ikke endelig bekreftet)

•Landsforeningen for barnevernsbarn

09.30 Ettervern i Norge i dag, Jan Storø, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

10.00 Hva vet vi om ettervernet og ungdommene, ut fra forskningen, Elisabeth Backe-Hansen, Forsker 1, NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus

10.45 Musikkterapi som etterverntiltak, Viggo Krüger, Førsteamanuensis ved Griegakademiet og musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge

11.15 Blanke ark for de papirløse, Rudi Bakken, Verkstedsleder, Hyssingen produksjonsskole

11.45 Lunsj

12.30 Tett oppfølging der ungdommen er, Line Hansen, Spesialkurator ved avdeling DUE i Bergen

13.00 Overgang og ettervern med psykologens blikk, Thomas Høiseth, Regiondirektør i Aleris Omsorg Norge, region vest

13.30 Kaffe

13.45 Familieråd som metode i ettervernsarbeid, Svanhild Vik, Seniorrådgiver i BUFDIR

14.15 Barneverntjenestens arbeid i etterverns fasen, Silje Heidel og Linn Sofie Ingham, Barnevernkonsulenter ved Østensjø barneverntjeneste

14.45 Å jobbe med ungdom i overgangen mellom grunnskole og videregående skole gjennom LOS-prosjektet, Svein Moen og Solgunn Aastebøl, Rådgivere ved Kongsvinger PPT

15.15 Konferansen lukkes

Deltagelse er gratis. Påmelding gjøres ved å sende mail til viggo.kruger@aleris.no. Påmeldingsfrist: 10. november 2015

Se link til konferansen på HIOAs hjemmeside:

http://www.hioa.no/Hva-skjer/Ettervernkonferansen

Til toppen av siden