Liselott Kilaas på 19.plass i rangering i næringslivsmagasinet Veckans Affärer

Liselott Kilaas, konsernsjef i Aleris, er å finne på 19. plass i det svenske næringslivsmagasinet Veckans Affärers rangering av Sveriges mektigste kvinnelige direktører.

Begrunnelsen lyder: "Den aldrende befolkningen og høyere forventninger innen helse og behandling ser hun som muligheter. Under hennes ledelse er innovasjon i fokus."

- Man skal ikke ta denne type rangeringer altfor alvorlig, men det er tross alt en bekreftelse på det viktige arbeidet alle vi i Aleris gjør hver dag. Det er også gledelig at innovasjon løftes frem av Veckans Affärer. Innovasjon og nytenkning er avgjørende for at vi skal klare fremtidens utfordringer og kunne tiltrekke oss de største talentene, sier Liselott.

Mangfold og likestilling er bærende elementer Aleris' strategi for å være et fremgangsrikt foretak. Dette gjenspeiles blant annet i at åtte av tolv i foretakets konsernledelse er kvinner. 

Se listen över Sveriges mektigste kvinnelige direktører (Veckans Affärer)

For mer informasjon, kontakt:

Henrik Kennedy, kommunikasjonssjef Aleris Sverige, + 46 706 827123

Til toppen av siden