Tverrfaglig konferanse om psykisk helsevern 19. og 20. oktober 2015 – Meld deg på her!

Etter fjorårets suksess har Aleris Omsorg Norge igjen gleden av å invitere til tverrfaglig konferanse om psykisk helsevern. Tilbakemeldingene etter forrige konferanse var ubetinget positive. Tema i år er "Utfordrende relasjoner". Konferansen er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 10 timer.

Gjennom vårt arbeid møter vi på en rekke utfordringer knyttet til utfordrende adferd. Vi ønsker gjennom årets konferanse å fokusere på forståelse og bevisstgjøring rundt håndtering av utfordrende adferd, mellommenneskelige relasjoner og egenregulering.

Foredragsholdere i år er John Petter Fagerhaug, Marco Elsafadi, Torstein Lerhol, Gaute Godager og Jørgen Skavlan.

Konferansen er en faglig og sosial møteplass for helsearbeidere, miljøarbeidere, bestillerkontorer, saksbehandlere, oppdragsgivere og alle andre i offentlig og privat sektor som arbeider med å skaffe gode tiltak til brukere som ikke passer inn i et vanlig behandlingsopplegg innen psykiske helsetjenester.

Konferansen finner sted på Scandic Hotel Asker den 19. og 20.oktober, og er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i psykisk helsevern.

Vi ønsker med dette å nå ut til så mange som mulig med invitasjon til årets konferanse.

Dersom du er medarbeider i Barnevern og Psykisk omsorg og er interessert i å delta, meld din interesse og avklar deltakelse med din regiondirektør. Medarbeidere i andre Aleris-selskaper melder interesse hos sin leder.

Eksterne kan også delta! Kjenner du noen som kan være interessert? Spre gjerne denne invitasjonen videre.

Har du spørsmål, ta kontakt med konferanseansvarlig Hanne Helgesen hanne.helgesen@aleris.no

Vi ser frem til konferansen og håper å se så mange som mulig!

Påmelding: 

Deltakere melder seg på ved å klikke på denne linken

Årets program (klikk på bildet for å få opp pdf):

Her kan du lese en artikkel fra Aleris-magasinet om fjorårets konferanse, "Krevende omsorg", som ble en suksess.

Til toppen av siden