Fortsatt god vekst for Aleris

Aleris' omsetning gikk opp i årets tre første måneder, til 2,376 milliarder kroner (2,066 kvartal 1 2015). Det fremgår av Investors rapport for kvartal 1, som presenteres i dag.

Den organiske veksten var på 11 prosent og den norske omsorgsdivisjonen var den delen som tydligst bidro til veksten. 

- At Aleris vokser er et bevis på at den kvaliteten og langsiktigheten som vi har settes pris på av våre brukere, klienter og pasienter samt av kommuner og andre offentlige oppdragsgivere. Aleris vil og skal ta et større ansvar for de økte behovene for helse og omsorg som våre skandinaviske land står overfor, sier Liselott Kilaas, konsernsjef i Aleris.

Lønnsomheten, målt som driftsresultat før avskrivninger (EBITDA), var i kvartalet 116 millioner kroner (5 prosent), som er lavere enn tilsvarende periode i fjor da resultatet var 137 millioner kroner (7 prosent). Nedgangen forklares blant annet med svakere utvikling for sykehusvirksomhetene i Sverige, og med at påsken i år påvirket resultatet for det første kvartalet negativt.

Les Investors rapport for januar-mars her

For mer informasjon, kontakt:

Henrik Kennedy, kommunikasjonssjef Aleris: + 46 706 827123

Til toppen av siden