Ærespris til Pøbelprosjektet

Grunnlegger og leder for Pøbelprosjektet, Eddi Eidsvåg og Arne Husjord tildeles Jonas-prisen for sin medvirkning til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn. Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. 

 

Jonas-prisen er en ærespris som årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte og deres vilkår i samfunnet. 

Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Tildelingen i år er 31. gang Jonas-prisen deles ut. 

Pøbelprosjektet ble etablert i Stavanger i 1997 av Eddi Eidsvåg og Arne Husjord. Prosjektet drives i dag i Stavangerområdet, Sørlandet og Østlandet. Pøbelprosjektet er et foretak som retter seg mot ungdom i aldersgruppen 16-25 år som står utenfor skole og arbeidsliv, hvor den overordnede målsetningen er å få deltakerne tilbake til jobb eller utdannelse. 

Pøbelprosjektet har vært, og er, et viktig supplement til de tradisjonelle offentlig initierte tiltakene rettet mot marginalisert ungdom som av ulike årsaker står utenfor skole og arbeidsliv. Gjennom en kombinasjon av faste grenser, tett individuell oppfølging, og godt samarbeid med relevante partnere i det offentlige og næringslivet har Pøbelprosjektet hjulpet «pøbler» tilbake til arbeidsliv og utdanning i 20 år. Det er et arbeid i Jonas-prisens ånd!

I godt selskap
Jonas-prisen har blitt utdelt hvert år siden 1986. Tidligere prisvinnere har blant annet vært Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Johan Olav Koss, Lars Monsen, Herbjørg Wassmo, Simon Flem Devold, Håvard Tjora, Kjersti Horn og Marte Wexelsen Goksøyr.

Fakta om Jonas-prisen:

Æresprisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Prisen er oppkalt etter hovedpersonen i Jens Bjørneboes roman Jonas. Jonas var et barn som opplevde en svært vanskelig skole- og livstilværelse. 

Et av hovedkriteriene for Jonas-prisen er at prisvinneren skal ha ”medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem.” Jonas-prisen deles i 2017 ut for 31.gang.  

Til toppen av siden