Aleris styrker satsingen på forskning og utvikling

Forsknings- og Utviklingsfondet som ble etablert i Aleris i 2013, blir nå permanent. 

- Vi må øke takten når det gjelder nytenkning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren, hvis vi skal klare de utfordringene våre skandinaviske land står overfor. Forandringene må skje bredt, fra innføring av ny teknologi og nye metoder til nye og mer effektive måter å jobbe på. Endringene må skje på alle nivåer, sier Liselott Kilaas, konsernsjef i Aleris.  

Aleris Forsknings- og Utviklingsfond ble stiftet av foretakets konsernledelse i 2013 for å over en fireårsperiode støtte virksomhetsnær forskning som på en konkret måte bidrar til forbedringer for pasienter, beboere og klienter. Interessen for å søke midler fra fondet har vært svært stor, og til nå har 64 prosjekter fått midler fra fondet. Prosjektene avspeiler hele den faglige bredden som finnes i Aleris, og mange av prosjektene har ført til resultater som har kunnet implementeres i Aleris' virksomheter. 

Nå går altså Aleris Forsknings- og Utviklingsfond fra å være et fireårig prosjekt, til å bli en permanent del av foretakets satsing på innovasjon og nytekning. Fondet vil i årene som kommer dele ut rundt 2,5 millioner kroner årlig. 

- FoU-fondet fungerer som en katalysator som fører til ny kunnskap og gode ideer som blir spredt ikke bare internt i Aleris, men også til andre aktører. Når vi ser hvordan fondet skaper nytte for dem som benytter Aleris' tjenester, vet vi at dette er vel investerte midler, sier Liselott Kilaas.  

Til toppen av siden