Aleris støtter Røde Kors' arbeid med å bekjempe ebola-viruset i Vest-Afrika

10 september, 2014: Over 2000 mennesker er til nå døde av det største ebola-utbruddet som noen gang er rapportert. Aleris har derfor besluttet å støtte vår samarbeidspartner Norges Røde Kors med 100 000 kroner i arbeidet med å bekjempe ebola-viruset som herjer i Vest-Afrika.

- Vi ser forferdelige scener fra flere steder i verden for tiden og verdenssamfunnet har et felles ansvar i å engasjere seg for å hjelpe. På vegne av alle medarbeidere ønsker vi derfor å gi et lite bidrag for å støtte livsviktig helsearbeid det nå er stort behov for internasjonalt, sier konsernsjef i Aleris, Liselott Kilaas.

- Støtten kommer godt med

Røde Kors i Norge har nylig sendt 2 delegater til Det internasjonale Røde Kors sitt multinasjonale medisinske team på rundt 30 personer Sierra Leone. Teamet jobber med smittevern og behandling av ebola-pasienter på Kenema Ebola Treatment center; en nyopprettet isolasjonsavdeling i Kenema-distriktet som er det hardest rammede området. 

- Røde Kors i Norge håper å sende ut flere team i løpet av de kommende ukene ettersom behovet er stort i denne regionen. Støtten fra Aleris vil komme godt med i det videre arbeidet, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid.

Videre støtte fra Røde Kors i Norge vil i hovedsak gå til teknisk support, mobilisering av lokalsamfunn og opplæring i begrensning av smitte. Røde Kors i Norge gir også støtte til kapasitetsoppbygging av Røde Kors-foreningene i Guinea, Sierra Leone og Liberia som mobiliserer tusener av frivillige i arbeidet med ebola. I tillegg bidrar Røde Kors med smittevernutstyr. 

Røde Kors' hjelpearbeid i forbindelse med ebola-utbruddet

Det internasjonale Røde Kors jobber også sammen med lokalt helsepersonell fra Kenema for å behandle de som allerede er blitt syke, og for å hindre videre spredning. Røde Kors bidrar her til et medisinsk team på 24 mennesker. I teamet inngår medisinsk og psykososialt personell, samt helseeksperter. Disse vil også bidra til å lære opp lokalt helsepersonell og frivillige som gir informasjon om forebygging, oppsporer smittede og som sikrer en verdig og forsvarlig begravelse av de døde. Det internasjonale Røde Kors samarbeider også med andre hjelpeorganisasjoner som Leger uten grenser, FN og Verdens helseorganisasjon.

Se intervju med to Røde Kors-delegater:

https://www.rodekors.no/nyheter/sistenytt/motte-de-virkelige-heltene/

Les mer om ebola-utbruddet på Verdens helseorganisasjon (WHO)s nettsider:

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/

Aleris og Røde Kors

Aleris har hatt et langsiktig partnerskap med Røde Kors i Norge siden 2007, og med Røde Kors i Danmark siden 2013. I Sverige støtter Aleris fra 2014 den ideelle organisasjonen Hand in Hand, som er tilstede i India og Afrika. Fokus for Aleris' engasjement er aktiviteter som støtter helse og omsorg.

Til toppen av siden