Aleris forskningsfond deler ut 2,5 millioner kroner

Interessen for Aleris forsknings- og utviklingsfond har vært stor. Nå er det klart at 16 forskningsprosjekter er tildelt 2,5 millioner svenske kroner.

Aleris etablerte forskningsfondet i juni 2013. Fra 2013 til og med 2016
kommer fondet til å dele ut totalt 10 millioner svenske kroner. Fondet skal støtte pasientnær klinisk forskning, utvikling og kvalitetsprosjekter som leder til
innovasjon og kompetanseutvikling. Målsetningen er at de initiativene som
mottar støtte skal gi pasienter, kunder og brukere hos Aleris et friskere liv.  


– Både antallet søknader og nivået på dem har vært imponerende høyt.
Dette viser hvilket engasjement som finnes i Aleris innen forskning og
utvikling. Jeg kommer til å følge de ulike initiativene med stor interesse og
gleder meg til å å se hvordan de omsettes i metoder og arbeidsmåter som kommer til nytte for våre pasienter og brukere, sier Liselott Kilaas, administrerende direktør i Aleris.

De 16 forsknings- og utviklingsprosjektene som fikk bevilget støtte fra fondet
i 2013 finnes i Sverige, Norge og Danmark og innen ulike deler av Aleris'
virksomhet.  

 

For mer informasjon, kontakt:

Bent Wulff Jakobsen, medisinsk direktør Aleris, +45 20817476
Henrik Kennedy, presseansvarlig i Aleris, +46 706827123

 

Fakta Aleris forsknings- og utviklingsfond

Aleris forsknings- og utviklingsfond kan bevilge støtte til
vitenskapelig klinisk forskning, kvalitetsprosjekter samt deltakelser i
konferanser eller studiereiser. Forsknings- eller utviklingsprosjektene må angå
pasienter eller brukere hos Aleris. Prosjektene kan drives i samarbeid med
personer som ikke er ansatte i Aleris, så lenge minst én person i prosjektet er
Aleris-medarbeider. Fondet deler ut totalt 10 millioner svenske kroner i
perioden 2013-2016. 

Til toppen av siden