Aleris Omsorg Norge er på Arendalsuka!

Aleris Omsorg Norge har egen stand og et spennende program under årets Arendalsuke. Se hele programmet her.

Aleris Omsorg stiller på egen stand hver dag under Arendalsuka på Sam Eydes Plass. Vi presenterer tjenester og teknologi, kom gjerne innom for å hilse på!


Arendalsuka er stedet for å sette saker på dagsorden. Vi inviterer derfor til foredrag om høyaktuelle temaer.

I våre egne arrangementer vil den danske eldreministeren fortelle om valgfrihet for eldre, Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt om psykisk helsehjelp i barnevernet, Aleris' egen Torstein Lerhol forteller om mulighetene med BPA, og Caretech om velferdsteknologi. I tillegg deltar Aleris Omsorg Norge i debatter og møter i regi av NHO og Bufetat.

Du er velkommen, det er ingen påmelding og "førstemann til mølla"!

Dag Dato Tid Sted Tema Deltaker 
Tirsdag 15. august 09:00-10:00 Aleris, 3. etg Havnegata 2 Seminar: MIND THE GAP! Bedre psykisk helsehjelp til barn og unge i barnevernet. Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt, Villa SULT
  15. august 13:00-14:00 DNB auditorium, Peder Thommasonsgt 12, inngang Strandgaten  Seminar: Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen - Hva kan vi lære av Danmark? Danmarks Ældreminister Thyra Frank står fast på at eldre på samme måte som yngre er ulike og derfor har de samme behov for individuell behandling og tilrettelegging. Miriam Toft, Adm. direktør for Aleris Omsorg Danmark orienterer om samarbeid med 25% av Danmarks kommuner og betjening av mer enn 4000 eldre Thyra Frank
Onsdag 16. august 12:00-12:45 Aleris, 3. etg Havnegata 2  Seminar: Mulighetenes verden. Et liv med Brukerstyrt personlig assistanse. Opplev et sterkt møte med Torstein Lerhol, født med spinal muskelatrofi, som deler sine erfaringer og tanker. Påfølgende invitasjon til Aleris stand på Sam Eydes plass for velferdsteknologi Torstein Lerhol
  16. august 13:00-13:45    Aleris, 3. etg Havnegata 2 Seminar: 1 innbygger + 1 trygghetsalarm = tryggere liv! Slik løser vi at alarmen er den samme når du er hjemme og når du er på korttidsopphold, hvordan angår nye GDPR-reglene alarm-brukere og ansatte? I samtalen vil du møte forskere fra UiA og USN og brukere av alarm-tjenesten, for å høre hva de ønsker seg og hvordan hverdagen er i dag. Påfølgende invitasjon til Aleris stand på Sam Eydes plass for velferdsteknologi.  Kirsti Kierulf, Torstein Lerhol m.fl.
  16. august 16:30-18:00 
Madam Reiersen Debatt NHO: Offentlig og privat sektor – samspill for velferd?  Erik Sandøy m.fl.
Torsdag 17. august 08:00-10:00 Bufetathuset i Kirkegata 3, Arendal Frokostmøte Bufetat: Nye målgrupper utfordrer tjenestene våre, hvordan skal vi sammen utforme fremtidig tjenestetilbud?  Erik Sandøy m.fl.
    13:00-13:45  Aleris, 3. etg Havnegata 2 Seminar: Bofellesskap med deleøkonomi og teknologi. Hvordan kan bofellesskap med tilrettelagte boliger for unksjonshemmede og eldre skape mestring, trygghet og bedre sosialt liv? Geir Lægreid, Kirsti Kierulf
Fredag 18. august 09:00-11:00  Clarion Hotel Tyhomen Debatt NHO: Velferdsinnovatører eller velferdsprofitører? Hvilken rolle bør privat sektor spille i utviklingen av det offentlige tjenestetilbudet?  Geir Lægreid m.fl.
Til toppen av siden