"Aleris Omsorg Norge" – Ny divisjon i Aleris

24.02.2015: Aleris Ungplan & BOI og Aleris Omsorg er siden 1. januar 2015 gått sammen til ny divisjon. Den nye divisjonen heter Aleris Omsorg Norge og er under ledelse av Erik Sandøy.

Aleris' virksomhet i Norge består dermed av to divisjoner; hhv. Aleris Helse og Aleris Omsorg Norge. Alle medisinske tjenester og sykehustjenester er samlet i Aleris Helse som tidligere, mens alle omsorgstjenestene nå er samlet i Aleris Omsorg Norge.

Aleris Omsorg Norge vil ha tre underliggende virksomhetsområder: Barnevern, Psykisk omsorg og Omsorgstjenester (tidligere kalt Ungplan, BOI og Omsorg). Svein Rosland er direktør for Barnevern, Ingvild Kristiansen direktør for Psykisk omsorg og Geir Lægreid direktør for Omsorgstjenester.

Bakgrunnen for omorganiseringen er å kunne skape og utvikle mer helhetlige omsorgstjenester både i eksisterende og nye områder der brukere og oppdragsgivere har behov, og samordne og dra bedre nytte av kompetanse på tvers av virksomhetsområdene.  Aleris Omsorg Norge har 11 regioner over hele landet. 

Omorganiseringen innebærer ingen juridisk endring av selskapsform. Kontaktinformasjon er som før.

Navnebytte vil skje gradvis på aleris.no og i eksternt og internt materiell der det er nødvendig. Medarbeidere, oppdragsgivere og kontakter vil få nærmere informasjon om navnebyttet.

Se nytt organisasjonskart for Aleris Omsorg Norge her.

Til toppen av siden