Aleris-Hamlet kjøper Hospitalet Valdemar i Ringsted, Danmark

Aleris-Hamlet Hospitaler har 9. mars 2016 inngått avtale om kjøp av Hospitalet Valdemar i Ringsted og blir dermed representert med sykehus i alle fem danske regioner. 

Hospitalet Valdemar, som har sitt utspring i en lokal kiropraktorklinikk i Ringsted, har gjennom de siste 70 år utviklet seg til å være et bredt fundert privatsykehus med mange medisinske og kirurgiske spesialistområder. Dett er en profil som er svært lik Aleris-Hamlets, og som understøtter vår visjon om å være førstevalget for både pasienter og samarbeidspartnere. Kjøpet omfatter ikke Billeddiagnostisk Selskab A/S, som fortsatt eies av de tidligere eierne af Hospitalet Valdemar. 

Med oppkjøpet av Hospitalet Valdemar styrker Aleris-Hamlet sin posisjon i Region Sjælland og dermed også som Danmarks største privatsykehus. Ved å samle vår erfaring og kompetanse har pasienter i alle fem danske regioner nå tilgang til et bredt behandlingstilbud av høy kvalitet.

Sommeren 2013 var de to selskapene med på å skrive historie i dansk helsevesen, da de inngikk en partnerskapsavtale med Region Sjælland om levering af helsetjenester på de områdene hvor Region Sjælland har kapasitetsutfordringer. Denne avtalen har utviklet seg positivt siden da.

Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar har i kraft af denne avtalen hatt et tett og konstruktivt samarbeid de seneste år. Derfor er tiden nå moden for at vi skaper synergi og styrker vår felles innsats for å være en attraktiv samarbeidspartner.

Både Hospitalet Valdemar og Aleris-Hamlet har fokus på kvalitet, profesjonalitet og er kjent for at sette pasienten i sentrum. Vi er i dag to veletablerte helseaktører som begge er aktive innen forskning og utdanning av helsepersonell.

Aleris-Hamlet ser frem til å ønske Hospitalet Valdemars dyktige medarbeidere velkommen, når arbeidet med at samle de to organisasjonene starter senere på året.

Til toppen av siden