Tildelinger fra Aleris Forsknings- og utviklingsfond

Følgende forskningsprosjekter har fått støtte fra fondet:

2015

Danmark

 1. Effekten av faecal mikrobiota transplantasjon ved irritabel tykktarm (IBS)
  Hovedsøker: Alice Höjer Christensen,
 2. Postoperativ opfølging etter rygg- og knealloplastikkirurgi
  Hovedsøker: Tomas Rohde,
 3. Forbedret smertebehandling og veiledning av Aleris-Hamlets pasienter som får gjennomført hel eller delvis fjerning av livmoren ved kikkhullskirurgi
  Hovedsøker: Olav Istre, 
 4. Fat transplantation enriched with expanded adipose...,
  Hovedsøker: Bo Jonsson, 

Norge

 1. Kvalitetssikringsdatabasen for overvektsoperasjoner ved Aleris Oslo
  Hovedsøker: Hjörtur Gislason, 
 2. En fortsettelse av "A retrospective observational study inestigating the safety and effectiveness..."
  Hovedsøker: Jesse Kieboom, 
 3. Postpoperativ hypotermi ved plastisk kirurgi i en dagkirurgisk enhet.
  Hovedsøker: Stig Sverre Tyvold,
 4. Behandlingseffekt og bivirkningen etter prostatectoi ved Martini Klinikken vs norske institusjoner.
  Hovedsøker: Marius Normann,
 5. Behandling av vedvarende vitamin D-mangel etter gastric bypassoperasjon,
  Hovedsøker: Kristiane Hjelkrem
 6. Poliklinisk kartlegging, skolering og veiledning av biologiske foreldre
  Hovedsøker: Thomas Öberg, 
 7. Tverrfaglighet og brukermedvirkning i praksis
  Hovedsøker: Wenche Delin Bertelsen

Sverige

 1. Tryckstudie
  Hovedsøker: Yvette Caesar/Ilona Sidlovskaja, Sjuksköterskor, Aleris Specialistvård Kristianstad
 2. Behandling mot Dupuytrens kontraktur
  Hovedsøker: Aron Lindqvist, Specialistläkare, Aleris Specialistvård Täby
 3. Intervention av personcentrerad vård
  Hovedsøker: Iren Andersson, Verksamhetschef, Aleris Äldrebodende Sarvträsk
 4. Trauma och resiliens - ensamkommande unga/unga vuxnas uppfattningar om välbefinnande på gruppboende
  Hovedsøker: Isabel Andersson, Affärsområdeschef, Aleris Stöd och boende
 5. Utvärdering av prestanda för mätning av hemoglobin
  Hovedsøker: Christian Löwbeer, Överläkare, Aleris Diagnostik
 6. Femårs-uppföljning av patienter som genomgått multimodal rehabilitering för långvarig ryggsmärta,
  Hovedsøker: Malin Strand, Fysioterapeut, Aleris Specialistvård Nacka
 7. Re-admissio rates due to heamorrhage after tonsillectomy in Sweden 2012-2014, Hovedsøker: Anne-Charlotte Hessén, Specialistläkare, Aleris Specialistvård Sabbatsberg
 8. En uppföljning av patienter opererade med SI_ledsfusion mellan 1990-2014 - en deskpritiv studie,
  Hovedsøker: Bengt Sturesson, Överläkare Aleris Specialistvård Ängelholm
 9. Barnmottagning på Järva
  Hovedsøker: Mona Hadish, Sjuksköterska Aleris Specialistvård Järva
 10. Personen i centrum - levnadsberättelser i hemtjänsten
  Hovedsøker: Maria Mörk, arbetsterapeut, Aleris Hemtjänst Stockholm
 11. The combination of nutrition and exercise
  Hovedsøker: Åsa von Berens, Dietist, Aleris Rehab
 12. Hörsel hos svenska jägare
  Hovedsøker: Louise Honeth, Aleris Specialistvård Sabbatsberg
 13. Utveckling av nya verktyg inom demensvården
  Hovedsøker: Eva Backlund, Kvalitetschef/MAS, Aleris Omsorg
 14. Handläggning och behandling av axellledens akuta och degenerativa rotator cuff skador,
  Hovedsøker: Soheila Zhaeentan, Ortoped, Aleris Specialistvård Sabbatsberg
 15. Give space to recovery
  Hovedsøker: Maria Bendtsen Kronkvist, Bitr. Föreståndare, Aleris Friaborgs behandlingshem

2014


NORGE

Fast-track surgery for gastric bypass experience with 5 000 cases
Hovedsøker: Audun Bergland, Anestesilege, Aleris Sykehus, Oslo

Enhanced recovery after surgery, implementering och systematisk förbättring vid olika typer av kirurgiska ingrepp
Hovedsøker: Anne Flo, leder, Aleris Sykehus, Oslo

Effekten av gastric bypass på metabolsk syndrom
Hovedsøker: Hjörtur Gislason, kirurg, Aleris Sykehus, Oslo

Behandling av komplikationer efter gastric bypass med perkutan gastrostomi
Hovedsøker: Hilde Gudem, klinisk ernaeringsfysiolog, Aleris Sykehus, Oslo

Identifisere sykehjemsbeboeres behov for aktiviteter for å forhindre at beboere isolerer seg og blir deprimerte
Hovedsøker: Arne Mæhlum, daglig leder, Lambertseter alders- og sykehjem, Oslo

Effect of supplementary tibnial fixation in ACL reconstruction
Hovedsøker: Allan Larsen, kirurg, Aleris Sykehus, Stavanger

Low back pain and sciatica: genetic predictors for clinical outcome
Hovedsøker: Oliver Grundnes, kirurg, Aleris Sykehus, Oslo

Mot et selvstendig liv i felleskap, en kvalitativ studie av musikterapeutisk praksis i fasen av ettervem innen barnevernet
Hovedsøker: Viggo Krüger, musikkterapeut og forskare, Aleris Barnevern (Ungplan) Region Vest, Bergen

 

DANMARK

5-års follow-up på höftledsartroskopi på Aleris-Hamlet
Hovedsøker: Bent Lund, överläkare, Aleris-Hamlet Hospitaler, Aarhus

Kan undertryksbehandling ändra stofskiftet i lukkede sår? En klinisk randomiseret prospektiv undersogelse.
Hovedsøker: Hanne Christensen, sygeplejerske, Aleris-Hamlet Hospitaler, Aarhus

 

SVERIGE

Doktorandprojekt: kombination av nutrition och fysisk träning, interventionsstudie bland äldre
Hovedsøker: Åsa von Berens, dietist Aleris Rehab Skärholmen

Införande av minskad nattfasta för de äldre inom hemtjänsten. Anslag till samma studie 2013
Hovedsøker: Annica Håkansson, kostchef Aleris Omsorg

Unga vuxnas perception av förändring i samband med behandling. Anslag till samma studie 2013
Hovedsøker: Isabel Andersson, chef Stöd och boende unga, Aleris Omsorg

Utvärdering av egenskaper för analys av hemoglobin i faeces med metoden OC-sensor
Hovedsøker: Christian Löwbeer, överläkare Aleris Medilab, Täby

Kostregim efter gastric bypass – två olika rekommendationer för postoperativ återgång till normal föda
Hovedsøker: Ida Evertsson, dietist Aleris Obesitas Skåne, Lund/Kristianstad

Randomiserad prospektiv studie av olika transmyringeala rör
Hovedsøker: Ann-Charlotte Hessén, specialistläkare, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Stockholm

Nokturn enures, studie på ickemedikamentell behandling och föräldrapåverkan
Hovedsøker: Maria Cederblad, leg sjuksköterska, doktorand, Aleris Barncentrum & Vårdcentral, Uppsala

ACL rekonstruktion med Quadriceps- eller hamstringssena och betydelsen av generell ledlaxitet för resultatet
Hovedsøker: Mikael Östin, läkare ortopedi och handkirurgi, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Stockholm

Ototoxity of Cisplatin-pharmacokinitec and pharmacodynamic aspects
Hovedsøker: Victoria Hellberg, specialistläkare öron, näsa och hals, Aleris Specialistvård Täby

Studie för att undersöka förekomsten av magtramsymptom med funktionell genes hos patienter med ulcerös colit i remission
Hovedsøker: Gunilla Wirström, specialistläkare gastromottagningen, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Stockholm

Presentation vid IFSO Wien augusti 2015
Hovedsøker: Jan Hedenbro, forskningschef Aleris Obesitas Skåne,Lund/Kristianstad

Personals uppfattning om återhämtning. Instructing about shared decision making
Hovedsøker: Maria Bendtsen Kronkvist, bitr föreståndare Friaborg, Stöd och Boende Vuxna


2013

NORGE

Kliniske resultat etter operasjon for rotator cuff-ruptur i skulderen
Hovedsøker: Harald Hovind, kirurg, Aleris Sykehus Oslo

Effekten av to typer av nesekirurgi på obstruktiv søvnapne syndrom
Hovedsøker: Mads Moxness, kirurg, Aleris Sykehus, Trondheim

Forskningsprosjekter kvalitetssikringsdatabase Aleris Obesitas i Oslo og Kristianstad
Hovedsøker: Hjörtur Gislason, kirurg, Aleris Sykehus i Oslo og Aleris i Kristianstad, Norge og Sverige

Bedre utredning av prostatakreft
Hovedsøker: Frode Willoch, leder, Aleris Kreftsenter i Oslo

 

DANMARK

Estimering af dose lokalbedøvelse efter slidgigtsoperation i knæet
Hovedsøker: Jørgen Lund, overlæge, Aleris-Hamlet Hospitaler, København

DVT ved degenerativ rygkirurgi
Hovedsøker: Karsten Thomsen, overlege Aleris-Hamlet Hospitaler, København

 

SVERIGE

Gastric bypass-kirurgi – Patientupplevelser ur psykosocialt och kroppsligt perspektiv
Hovedsøker: Anne-Marie Karlsson, Maria Nilsson, intensivvårdssjuksköterskor, Aleris Obesitas Skåne

Tonsilloperation – nytta och komplikationer
Hovedsøker: Anne-Charlotte Hessén Söderman, överläkare, Med Dr, Aleris specialistvård Sabbatsberg, Stockholm

Framtidens välfärdstjänster 2.0 – Från öar av innovativ kompetens till faciliterande angreppssätt
Hovedsøker: Liv Lagerholm, kvalitetsutvecklare, Aleris Omsorg 

Kost- och nutritionsprojekt inom hemtjänsten – med fokus på demenssjukas hälsa och matlust
Hovedsøker: Annica Håkansson, kostchef, Aleris Omsorg, Lillemor Wiklund, tidigare kvalitetsutvecklare, Aleris Omsorg

Analys av hjärtsviktmarkören NT-proBNP
Hovedsøker: Christian Löwbeer, överläkare, Aleris Medilab, Täby

Projekt för fördjupad kunskap kring cytokiner vid fibromyalgi och reumatoid artrit
Hovedsøker: Diana Kadetoff, överläkare, Aleris Specialistvård Nacka

Vad säger de unga själva om hur förändringen blev möjlig? – Aleris Stöd och boende Unga i samarbete med Socialhögskolan i Stockholm.
Hovedsøker: Isabel Andersson, chef Stöd och boende unga, Aleris Omsorg

Ny behandlingsstrategi vid adenomyos
Hovedsøker: Johanna Isaksson, specialistläkare gynekologi, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Stockholm

Är uroterapi effektivt vid enures?
Hovedsøker: Maria Cederblad, leg sjuksköterska, doktorand, Aleris Barncentrum & Vårdcentral Uppsala

Forskningsprosjekter kvalitetssikringsdatabase Aleris Obesitas i Oslo og Kristianstad
Hovedsøker: Hjörtur Gislason, kirurg, Aleris Sykehus i Oslo og Aleris Obesitas Skåne i Kristianstad, Norge och Sverige

Kostbehandling vid Irritable bowel syndrome (IBS)
Hovedsøker: Perjohan Lindfors, sektionschef, Mag-tarmcent-rum, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Stockholm

Til toppen av siden