Konferanser og seminarer 2016

Som ledd i vårt kvalitets- og utviklingsarbeid er Aleris hvert år hel- og medarrangør av flere konferanser og seminarer som er åpne for alle. 

17.-18. oktober 2016 - Meld deg på her!

Aleris-konferansen 2016:"Å lykkes med miljøterapi og behandling"

Sted: Scandic Hotel Asker 

Konferanse for alle medarbeidere og samarbeidspartnere som jobber med beboere på ulike nivåer.

 

Påmelding 

Last ned program

 

I vårt daglige arbeid for og med våre brukere er det miljøterapien som er grunnsteinen. Det er dette arbeidet som skaper trygge relasjoner og positiv endring i adferden. I år vil vi i Aleriskonferansen fokusere på dette arbeidet. Fellesnevner for årets foredragsholdere er at de alle er eksperter på målrettet miljøarbeid og hva som fungerer; enten som behandler eller bruker. Vi er sikre på at dere etter konferansen vil sitte igjen med ny giv og kreative innfallsvinkler til deres daglige arbeid med brukerne.

Foredragsholdere

 

Finn Skårderud

Finn Skårderud er psykiater, forfatter, professor og adminstrerende direktør ved Villa SULT. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Inntil nylig drev han egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, og var overlegei Psykoterapiprosjektet ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus. Han er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som professor II i helse og sosialfag. Han er også tilknyttet Olympiatoppen (OLT) som psykiater for toppidrettsutøvere, samt at han der er medansvarlig for et coachingprogram for OLTs landslagscoacher og et faglig samarbeid mellom OLT og Den norske opera og ballett. Han er offentlig godkjent veileder i psykoterapi og sertifisert veileder og lærer i familieterapi i regi av London Institute of Family Therapy.

Bente Sommerfeldt

Bente Sommerfeldt er psykologspesialist ved Villa SULT og snakker om hva som virker i behandling. Hun har jobbet med spiseforstyrrelser, rus, selvskading og alvorlige traumer, og står svært sentralt i mentaliseringstradisjonen sammen med blant andre Finn Skårderud og Sigmund Karterud.

 

 

Thomas Høiseth

Thomas Høiseth er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidserfaring fra Psykisk helsevern for både barn og voksne og fra arbeid med misbruksproblematikk. Thomas Høiseth har arbeidet i Aleris i 15 år, de siste 10 som regiondirektør i region vest. Thomas er opptatt av at forandringsarbeid må organiseres og forankres i beboerens evner og ferdigheter. Arbeidet må ta utgangspunkt i læringshistorikk og forståelse av omgivelser. Dette gir navigeringsmerker i arbeidet med å skape sammenhenger, fellesskap og overganger.

Victoria Ibabao Edwards

Ibabao var i mange år redaksjonsmedlem i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, og var fast spaltist i Mental Helsesblad Sinn og samfunn.

Eddie Eidsvåg

Eddi Eidsvåg er pøbelideolog i Pøbelprosjektet AS. Prosjektet har som formål å motivere ungdom som hopper av fra videregående skole til å komme seg ut i jobb eller gå tilbake til skolen. Eddi ser på pøbelen som en som vil kunne tilføre norsk arbeidsliv kreativitet og nyskaping og han har hatt stor suksess: 94,8% av alle som har deltatt i prosjektet er i dag på vei tilbake i jobb. Han har også en viktig stemme i samfunnsdebatten, spesielt knyttet til problematikken rundt frafall. Eddi Eidsvåg har mottatt et utall priser i løpet av de siste årene. Vi nevner: Åretsfølgesvenn for rettferdighet 2010, Norsk taperforening. Årets sosiale entreprenør nr 2, 2010, Ferd ved Johan H.Andresen, Årets Tulipanpris 2010, Lions Norge og Årets Fattigmann 2009, Foreningen Fattig Norge.

Erik Waale Næss

Erik Waale Næss har siden 2010 jobbet som klinikksjef i Aleris og har lang og bred erfaring fra psykiatrien. Han har erfaring som overlege på sykehuset Telemark på ulike avdelinger fram til 2010, i hovedsak akutt- og sikkerhetspsykiatri.Han var ett år frikjøpt som hovedtillitsvalgt for Akademikerne/overlegeforeningen i Telemark. Ett år ved Borgestadklinikken akuttavrusning. Han har sittet i legeforeningens ruspolitiske utvalg i tre år, og vært én kontingent i Afghanistan. Fra 2006-2012 hadde han en bi-stilling i Aeroevakueringstjenesten innen PTSD og krigstraumatologi. Waale Næss ble spesialist i psykiatri i 2000, med erfaring fra allmennmedisin, ØNH og anestesi. Han er også utdannet kognitiv terapeut, samt tre år med ledelse-, gruppe- og organisasjonsanalyse fra Institutt forgruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA). Han har B- og C-kurs i rettspsykiatri, og har hatt sakkyndigoppdragknyttet til vold og sedelighet.

 

7. september

Musikkterapi: Halvdagskonferanse og boklansering 

Velkommen til halvdagskonferanse og boklansering av "I transitt-mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern", 7.9.2016, kl. 9-13, på Norges musikkhøgskole.

7. sept. arrangerer Norges musikkhøgskole (NMH) og Senter for forsking i musikk og helse (CREMAH) halvdagskonferanse og bok-lansering av "I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern":

http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse/skriftserien_fra_senter_for_musikk_og_helse/i-transitt-mellom-til-og-fra

Konferansen er åpen for alle, særlig studenter og lærere i musikk- og helsefag. De som melder seg på vil få boka som konferanse-fee.

Både konferansen og det påfølgende møtet i Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernet er med på å spre kunnskap om arbeid med musikk i barnevernet. Her er det mye mange kan lære noe av, både av gode tiltak for sårbare barn og kunnskap for oss som underviser framtidas helsearbeidere.

Vi håper å se deg den 7. september!

Vi trenger tilbakemelding innen 1. august, 2016. Send respons til Karette Stensæth: kst@nmh.no

Til toppen av siden