Konferanser og seminarer 2015

Som ledd i vårt kvalitets- og utviklingsarbeid er Aleris hvert år hel- og medarrangør av flere konferanser og seminarer som er åpne for alle. 

10. desember: Revy med ungdommene i
"Kom Nærmere" på Cornerteateret, Bergen 

Det Aleris-initierte prosjektet er en langsiktig satsning for å gi ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. Prosjektet ønsker å rette fokus mot en målgruppe som i mange sammenhenger faller utenfor de sosiale nettverk andre tar for gitt. 

2. desember: Region Nords 15-års
Jubileumskonferanse, Tromsø 

130 medarbeidere i regionen deltok, resten var på arbeid med brukere. To nestorer innenfor fagfeltet, Erik Larsen og Vigdis Bunkholdt deltok. Disse har hatt stor betydning for utvikling av Aleris' faglige ståsted. Det ble stor gjensynsglede, og tilbakemeldingene på dagen var meget gode.

24. november: Ettervernkonferansen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Fra Aleris stilte Thomas Høiseth som presenterte innlegg med tema "et traumebasert ettervern" og Viggo Krüger som gav eksempler fra praksis om hvordan musikkterapi kan brukes som støtte i ettervernfasen. Aleris arrangerte konferansen sammen med HiOA. Om lag 160 personer fra ulike etater og virksomheter deltok.

20. oktober: Boklansering: Musikk, Ungdom og Deltakelse, Bergen

20. oktober ble boken Musikk, Ungdom og Deltakelse lansert på Litteraturhuset i Bergen. Tilstede var miljøterapeuter fra Aleris Omsorg Norge, Region Vest, ansatte og studenter ved Griegakademiet, og et antall andre interesserte som arbeider med barn og unge i kommunale tiltak. Boken er skrevet av musikkterapeut ved Aleris Viggo Krüger sammen med førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Astrid Strandbu. 

19.-20.oktober 2015: Aleris' tverrfaglige konferanse om psykisk omsorg, Asker 

Tema i år var "Utfordrende relasjoner". Foredragsholdere var John Petter Fagerhaug, Marco Elsafadi, Torstein Lerhol, Gaute Godager og Jørgen Skavlan. Konferansen var godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 10 timer. Konferansen fikk svært gode tilbakemeldinger.

8. oktober: Foredrag ved seminar NHO og KS om Innovasjon og verdiskaping i offentlige anskaffelser, Arendal og Kristiansand.

Regiondirektør i Region Sør Arendal Vidar Aanby holdt foredrag om hvordan Aleris som privat tjenestetilbyder ser på tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren, og hvordan våre tjenester blir utviklet i forhold til behov og anbudsprosesser. 

12.-16. august: Kom Nærmere hos SOS-barnebyer i Riga og Valmiera, Latvia 

I mai 2014 var SOS barnebyer, avdeling Valmeira, Latvia, på besøk i SOS-barnebyer i Bergen for å lære om barnevern i Norge. Musikkterapeut Viggo Krüger fra Aleris fortalte der om Kom Nærmere, og ble invitert til Valmeira for å utvikle samarbeidet. I august dro Kom Nærmere til Riga og Valmeira og deltok i fagdag, fotballkamp og musikk-kurs sammen med ungdommer og personell ved SOS-barnebyer, Valmeira.

10. august: Konferanse om ungdom og musikk, Bergen

«Nettverket ungdom og musikkterapi» samlet forskere og musikkterapeuter fra en rekke land for å utveksle kunnskap om hvordan ungdom bruker og blir påvirket av musikk. Aleris Omsorg Norge og Gamut, Griegakademiets senter for musikkterapiforsking, var initiativtakere. 

10.-11. juni: Foredrag ved Samhandlingskonferansen 2015, Nordlandssykehuset.

Tema for konferansen var blant annet utfordringer i psykiatrien i Vesterålen, og løsninger i samarbeidet offentlig og privat tjenesteyting. Erik Sandøy, Håkon Melseth og Rebekka Stangeland stilte fra Aleris med foredraget "En del av løsningen på utfordringene i helse-Norge?"


26.-27. mai: Foredrag på Barnevernkonferansen på Gardermoen 2015

Konferansen var et samarbeid mellom psykolog Vigdis Bunkholdt og JobbAktiv. Foredragsholdere fra Aleris var leder ved familiehjemsavdelingen Arne Mork og fagkonsulentene Henning Bakken og Nina Trapness fra Familiehjemsavdelingen i Region Øst. Tema var erfaringer med å bruke tilknytningsforståelse i arbeidet med sårbare fosterbarn, og veiledning av familiehjem ut fra Trygg base- modellen.

29. april: Foredrag på Norsk Barnevernsambands konferanse Privatisering av barnevernet – til hvilken pris? Oslo

Administrerende direktør Erik Sandøy holdt innlegget " Privat barnevern - har vi råd til å være foruten? Statssekretær Kai Morten Terning (Frp) fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet åpnet konferansen. Professor Finn Arnesen ved Senter for Europarett, Ida Wangberg fra Manifest, Bufetat, Brusetkollen Barnevernsenter, Kirkens Bymisjon, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og For velferdsstaten holdt også innlegg. 

April: Undervisning i foreldreveiledning, Sri Lanka 

Avdelingsleder i Region Vest Vidar Strøm og to norsk-tamiler ansatt ved Universitetet i Bergen og Bergen kommune, holdt et ukeslangt kurs i barneoppdragelse for 50 kursdeltakere i Jaffna på Sri Lanka. De tre møtte også barneministeren og sentrale politikere på Sri Lanka. Bakgrunnen var en henvendelse fra Sri Lanka. Kurset var en stor suksess, fikk gode tilbakemeldinger og deltakerne dannet etterpå en Aleris familieveiledningsorganisasjon i Jaffna. Dette ble gjentatt i september/oktober med en ny gruppe i tillegg til at rundt 15 av deltakerne på første bolk i april deltok på et trainers' training-seminar.

28. februar, 17. mars og 14. april: Foredrag om anbudsarbeid 

Thomas Høiseth holdt foredrag for Bransjeforeningen Attføringsbedriftene om anbudsarbeid på NHO-seminarer i Bergen, Oslo og Trondheim.I tillegg kommer et innspill fra Geir så Omsorg er dekket

Telenors kommunekonferanse om velferdsteknologi og trygghetstjenester 

Omsorgstjenester ved Geir Lægreid og Bodil Røed har deltatt med stand og foredrag på Telenors kommunekonferanse om velferdsteknologi og trygghetstjenester med 65 norske kommuner representert. Aleris har fortalt om sin modell med Responssenter, utrykningstjeneste og hjemmesykepleie lokalisert i samme avdeling. Modellen gir flere fordeler både innen kompetansedeling og ressursdeling som bidrar til både høyere kvalitet og effektivitet. Lægreid deltar også i arbeidsgruppe i Direktoratet for e-helse som skal gi Helsedirektoratet anbefaling om organisering av den planlagte nasjonale responssentertjenesten.

Til toppen av siden