Konferanser og seminarer 2014

Som ledd i vårt kvalitets- og utviklingsarbeid er Aleris hvert år hel- og medarrangør av flere konferanser og seminarer som er åpne for alle. 

4. desember: Konferanse om musikk, deltakelse og barnevern 

4. desember arrangerer Aleris, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Norges musikkhøgskole (NMH) og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) en felles konferanse om Musikk, deltakelse og barnevern.

Tema for konferansen er betydningen av musikk i arbeid med barn og unge med barnevernsbakgrunn. Temaet vil belyses sett fra ulike ståsteder: arbeid innen rus, psykisk helse, enslige mindreårige asylsøkere, funksjonshemming, ettervern og atferdsproblemer. 
 
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus
Tid: 4. desember 2014 kl 09:00-16:00

Last ned program her!

Foredragsholdere vil være blant annet:

Foto: HiOA

Jan Storø
Førstelektor ved Institutt for samfunnsfag, HiOA

 Foto: HiOAElisabeth Backe-Hansen
Forsker ved HiOAs Senter for velferds- og arbeidslivsforskning SVA (tidligere Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA)) 


Viggo Krüger
Førsteamanuensis ved Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen (UiB) og leder av teaterlaget for ungdom under ettervern Kom nærmere
 

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt: viggo.kruger@aleris.no

 

16-17 oktober: Aleriskonferansen 2014 - Konferanse om psykisk helsevern 

Krevende omsorg: Tverrfaglig konferanse om psykisk helsevern 16-17 oktober 2014

Det finnes en gruppe mennesker i Norge som har psykiske eller atferds- og/eller rusproblemer av en slik alvorlighetsgrad at de stiller helt særlige krav til både statlige og kommunale helse- og omsorgstjenester. Hva slags problemer sliter de med, hvordan kan vi hjelpe dem og hva skal til for at de kan klare seg best mulig? 

Last ned program 2014

Foredragsholdere er blant annet Johan Kaggestad, Ingvard Wilhelmsen, Eivind Ystrøm, Inger Løvetann Krogh og Trine Lise Bakken.

Foredragsholdere er blant annet Johan Kaggestad, Eivind Ystrøm, Ingvard Wilhelmsen, Inger Løvetann Krogh og Trine Lise Bakken.

16-17 oktober 2014 inviterer Aleris Ungplan & BOI til en faglig og sosial møteplass for helsearbeidere, miljøarbeidere, bestillerkontorer, saksbehandlere, oppdragsgivere og alle andre i offentlig og privat sektor som arbeider med å skaffe gode tiltak til brukere som ikke passer inn i et vanlig behandlingsopplegg innen psykiske helsetjenester.

Konferansen åpnes av medlem i Stortingets helsekomité Kristin Ørmen Johnsen.

Konferansen finner sted på First Hotel Ambassadeur Drammen, og åpen for alle som arbeider med eller er interessert i psykisk helsevern.

Konferansen gir 12 timer som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie, godkjent av Norsk Sykepleieforbund (NSF). Konferansedeltakere vil få kursbevis der godkjenningen fremgår.

 Til toppen av siden