Behandling av komplikasjoner

Totalrisiko for å få en komplikasjon både på kort og lang sikt etter en gastric bypassoperasjon er ved Aleris Sykehus på 2,8 %. Selv om risikoen er liten er den komplikasjonen med størst skadeomfang og langvarig behandling en såkalt lekkasje i de nye skjøtene som lages etter operasjonen (anastomosen). Det er essensielt med rask behandling for å redusere skadeomfanget. I denne studien deler våre kirurger og anestesileger sine erfaringer med behandling av anastomoselekkasjer, og hvilken tilnærming de mener bør etterstrebes.

Norsk sammendrag:

Bakgrunn

Anastomotisk lekkasje er en av de mest alvorlige komplikasjonene etter laparoskopisk Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB), og er assosiert med høy risiko for morbiditet og forlenget sykehusopphold. Rask behandling er kritisk for å redusere skadeomfanget. Denne studien så på behandlingsforløp ved mistanke om lekkasje.

Metoder

Pasienter som gjennomgikk LRYGB ble registrert prospektivt i en klinisk database fra september 2005 til juni 2012. Operasjonene ble gjennomført av det samme kirurgteamet. Mistenkte lekkasjer ble identifisert ved klinisk mistanke, assosierte laboratorieverdier og / eller ved komplikasjoner, klassifisert som alvorlighetsgrad II ved bruk av Clavien-Dindo score.

Resultater

Totalt 6030 pasienter gjennomgikk LRYGB i studieperioden. Lekkasjeraten var på 1,1 % hvilket utgjorde 64 pasienter. 45 lekkasjer (70 %) ble behandlet kirurgisk og 19 (30 %) konservativt. Åtte (13 %) pasienter trengte intensiv behandling og mortalitetsraten var 3 %. Lekkasjer oppstått mindre enn 5 dager etter LRYGB ble behandlet med sutur av defekten hos 20 av 22 pasienter. Operativ drenering ble utført på 13 pasienter. Lekkasjer oppstått etter fem dager ble behandlet med operativ drenering hos 19 av 23 pasienter. 15 pasienter fikk gastrostomi. Pasienter som gjennomgikk tidlig kirurgisk behandling hadde kortere sykehusopphold enn de som hadde symptomer lengre enn 24 timer før reoperasjon fant sted, henholdsvis 12,5 versus 24,4 dager (p<0.001).

Konklusjon

 Klinisk mistanke om anastomotisk lekkasje bør føre til en aggressiv kirurgisk tilnærming uten unødvendig forsinkelse. Tidlig operativ behandling var assosiert med kortere sykehusopphold.

Her finner du hele artikkelen 

Publisert i British Journal Surgery, 2014, Mar;101(4):417-23. 


Forfattere

 Jacobsen HJNergard BJLeifsson BGFrederiksen SGAghajani E,Ekelund MHedenbro JGislason H.

Til toppen av siden