Ortopedi

Ortopedi er utredning og kirurgisk behandling av lidelser i muskel-skjelettsystemet. Ortopediske problemstillinger er blant de hyppigste plagene i Norge, og ortopedi utgjør en stor del av virksomheten innen Aleris.

Ortopeder i Aleris arbeider med forskning og utvikling ved å bidra til Nasjonale behandlingsregistre, driver forskning i samarbeid med eksterne partnere og initierer egne interne prosjekter.

Kvalitetsregistre

Det finnes flere nasjonale kvalitetsregistre i Norge. Disse registrerer opplysninger for hver enkelt operasjon som blir utført og utfører analyser som senere blir publisert. I tillegg får hvert enkelt sykehus tilbakemelding på egne resultater. Ortopeder i Aleris bidrar til denne forskningen med data fra operasjoner innen hofte og kneproteser, ryggkirurgi og korsbåndkirurgi i kne.

Forskning med samarbeidspartnere

Innen ryggkirurgi har våre ortopeder bidratt med forskning i samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus spesielt rettet mot problemstillinger innen aldersforandringer i ryggen og betydning for utviklingen av trange partier.

Vår ortoped i Stavanger samarbeider med Haraldsplass Diakonale Sykehus og Fortius Clinic i London i et prosjekt innen korsbåndkirurgi. Skade av fremre korsbånd er en hyppig å alvorlig skade som gir ustabilt kne. Ved operativ behandling lager ortopeden et nytt korsbånd, og måten dette festes på kan ha betydning for funksjonen. Aleris forskningsfond støtter dette prosjektet økonomisk.

Kne og hofteprotese kirurgi er en veletablert og stadig voksende del av Aleris' ortopediske virksomhet. Vår ortoped i Oslo bidrar med forskning innen dette området via en deltidsstilling som forsker ved Sykehuset Østfold, og i samarbeid med blant annet det anerkjente University of Virginia og publiserer han jevnlig arbeider om temaet.

Interne prosjekter

Vi fører kontinuerlig kontroll med våre resultater etter kirurgi og legger vekt på å følge opp operasjonene ved hjelp av vitenskapelige metoder. I 2014 publiserte vi våre resultater etter skulderoperasjoner utført mellom 2004 og 2012.
Vi arbeider med å opprette et lokalt medisinsk kvalitetsregister der vi tar sikte på å bruke internasjonalt anerkjente metoder for vurdering av utfallet etter et utvalg av våre operasjoner.

Til toppen av siden