Kan et skifte av tarmbakterier dempe symptomer ved IBS?

Den vanligste tilstanden hos pasienter ved mage- og tarmmottak er irritable bowel syndrome (IBS). En diagnose som er forbundet med nedsatt livskvalitet og arbeidsevne. Med midler fra Aleris’ forsknings- og utviklingsfond undersøker Alice Højer Christensen effekten av å transplantere friske tarmbakterier.

Ubalanse i tarmfloraen antas å være en medvirkende årsak til en rekke tilstander som betennelse i tarmen, visse nevrologiske sykdommer, diabetes med mer. IBS, irritable bowel syndrome, eller kolon irritabile, er i dag den vanligste årsaken til at personer oppsøker en mage-tarmklinikk, og behandlingsmulighetene er begrenset. Det er altså et stort behov for nye og bedre behandlingsmetoder.


Alice Højer ChristensenAlice Højer Christensen, overlege og Ph.D. i indremedisin og medisinsk gastroenterologi ved Aleris-Hamlet København, er nå i gang med et forskningsprosjekt der formålet er å undersøke effekten av å transplantere tarmbakterier.

Hvordan gjennomføres studien?

«Vi har 52 pasienter med IBS som tidligere har forsøkt andre behandlingsformer uten å ha blitt kvitt symptomene,» forteller Alice Højer Christensen. «Pasientene deles vilkårlig inn i to like store grupper. Den ene gruppen får vår behandling og den andre får placebo. Deretter følger vi dem i seks måneder og foretar målinger etter både 30, 60 og 180 dager.»

pillerburkBehandlingen går ut på å transplantere frisk avføring inn i pasientens tarmsystem. Fem friske* donorer leverer daglig sin friske avføring til Aleris-Hamlet København, der den oppbevares i en fryser. Ved sykehusets laboratorium fylles deretter egenproduserte kapsler med en blanding av frisk avføring fra flere donorer for å få en bred mikrobeflora i hver kapsel. Kapslene er opprinnelig produsert av Stig Günther, en oppfinner som i dag er blant deltakerne i forskningsgruppen. Deretter bruker pasientene dem som stikkpiller og tar 25 kapsler per dag i 10 dager.

«Prosjektet er et samarbeid mellom privat og offentlig sektor, med deltakelse fra universitetene i både København og Århus. Det er meget viktig for kvaliteten på forskningen, spredningen av ny kunnskap og på sikt også for gjennomføringen av nye behandlingsmetoder,»" forteller Alice Højer Christensen.

Medfører forskningen endrede rutiner, prosesser eller arbeidsflyt i Aleris?

«Vi har allerede innredet et laboratorium for fremstilling av kapsler med tarmbakterier i Aleris-Hamlets lokaler, og utreder også IBS-pasienter. Men ettersom det er en sykdom som er vanskelig å behandle, håper vi virkelig på positive resultater av denne studien,» fortsetter Alice. Også i andre land forskes det på emnet, men vår studie er spesiell i og med at vi benytter kapsler. De er enkle å bruke og sannsynligvis helt uten risiko – sammenlignet med andre studier der bakterier overføres ved hjelp av koloskopi eller sonder.»

«I dag lider rundt 16 prosent av den voksne befolkningen (i Danmark) av IBS. Mange har problemer som gir redusert livskvalitet og arbeidsevne. Lykkes vi med forskningen, blir vi i stand til å hjelpe flere pasienter og dermed gi dem en bedre livskvalitet.»

«Det er stor interesse for dette forskningsprosjektet, og mange har meldt seg som deltakere i studien,» fortsetter Alice Højer Christensen, og påpeker samtidig at de nå har fått ønsket antall forsøkspersoner.

«De første forsøkspersonene får behandling (eller placebo) med start 24. oktober, og resultatet av studien foreligger neste sommer. Hvis vi kan fastslå en merkbar effekt av behandlingen med tarmbakterier, vil forskergruppen jobbe videre for å opprette et konkret behandlingstilbud til pasienter med IBS ved Aleris-Hamlet,» avslutter Alice Højer Christensen.

FAKTA

Problemstilling:
Kan et skifte av tarmbakterier dempe symptomene ved IBS?

Ansvarlig:

  • Alice Højer Christensen, overlege, Ph.D. i indremedisin og medisinsk gastroenterologi, Aleris-Hamlet København
  • Andreas Munk Petersen overlege, Ph.D, lektor i medisinsk gastroenterologi, Hvidovre Hospital
  • Sorie Ingdam Halkjaer Ph.D.-student, cand.scient., Hvidovre Hospital og Aleris-Hamlet
  • Lars Hestbjerg Hansen Professor, molyklærbiologi, Århus Universitet, (DNA-sekvens på avføring)
  • Stig Günther oppfinner av kapsler, f.d. Bakteriekliniken

Finansiering/prosjektform:
Forskningsprosjekt ved Aleris-Hamlet Hospital København som støttes av midler fra Aleris' forsknings- og utviklingsfond.

Publisering:
I løpet av 2017 vil det bli publisert er artikkel i danske og utenlandske tidsskrifter. Det vil bli holdt foredrag på relevante nasjonale og internasjonale konferanser. Dessuten vil prosjektet nå ut til allmennheten gjennom dagspresse og ukeblader.


*Som donor må du være helt frisk og ha helt friske foreldre. Det omfatter blant annet at man ikke lider av allergier og overvekt. 

Til toppen av siden