Registerstudie prostata

Formål

Aleris Helse har bygget opp et multidisiplinært team for utredning og behandling av prostatakreft, organisert innunder vårt Kreftsenter. Utredningen krever en samhandling mellom radiolog, urolog samt onkolog samt at det foreligger biopsisvar fra patologer og operasjonsfunn hos behandlede pasienter. Formålet med kvalitetsregistreringen er å sikre enhetlig rapportering på MR i hht. internasjonale retningslinjer, dokumentere at biopsitakingen er korrekt gjennomført og få en endelig tilbakemelding på funn etter behandling. Kvalitetsregisteret skal ha til hensikt å gi fortløpende tilbakemelding til de som undersøker pasienter, beskriver undersøkelser og gjennomfører pasientrettede prosedyrer. En slik tilbakemelding skal bidra til både dokumentasjon av korrekt utført prosedyre og til læring for å bli flinkere. Det opprettes et kvalitetsregister med undersøkelser fra oppstart i 2011 og det vil føres fortløpende på alle undersøkelser som gjøres.

Metode

Start av registrering vil skje av pasienter som er henvist til MR-undersøkelse for mistanke om prostatakreft hvor henvisningsgrunnlag (symptomer og PSA) og funn (radiolog og MR-score PI-RADS v2) registreres. En del pasienter vil bli videreutredet av henvisende urolog og evt. biopsifunn vil legges inn for de urologer som ønsker tilbakemelding på sin utførte prosedyre og treffsikkerhet i forhold til MR-score. Pasienter henvist for komplett utredning med MR, biopsi og vurdering i multidisiplinært team vil i tillegg få registrert biopsimetode, biopsifunn, utførende lege, evt. funn fra supplerende diagnostikk (f.eks. skjelett, PET), klinisk vurdering (multidisiplinært team) og evt. resultat fra behandling pasient blir henvist til og kontrollundersøkelse etter gjennomført behandling.

Til toppen av siden