Én dags ventetid i stedet for 16 uker

Er det virkelig nødvendig å vente opptil 16 uker for å få undersøkt en kul i brystet? På Aleris Brystdiagnostisk senter i Oslo har Aleris vist at kvinner kan henvende seg, få time, bli undersøkt og få svar – på én og samme dag. Siden oppstarten har over 10 000 kvinner besøkt senteret.

2012: Oversikten på www.frittsykehusvalg.no viser at ventetiden for kvinner som har kul i brystet er opptil 16 uker ved offentlige sykehus. Må det ta så lang tid?

- Kvinner med kul i brystet er tradisjonelt blitt undersøktpå flere forskjellige steder i helsevesenet, disse ligger ofte ikke på samme sted, og de benytter ulike informasjons-og journalsystemer. Dermed har mange kvinner måttet få time flere steder og vente i ukesvis på endelig svar, forteller administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved.

Ved Aleris sykehus i Oslo bestemmer de seg for å bygge opp et tilbud rundt kvinnenes behov; et Brystdiagnostisk senter. De samler alle undersøkelsene og kompetansen som trengs på samme sted, slik at kvinner med kul i brystet kan få svar på dagen.

- De aller fleste kvinner som er redd for at de har fått brystkreft, har ikke kreft. Det er forferdelig å måtte gå i mange uker med en kreftmistanke hengende over seg. Derfor er det så viktig med rask avklaring. Og hvis man faktisk har kreft, er det viktig å bli sendt videre til behandlingså snart som mulig, fortsetter Aasved.

En suksess

I mars 2012 åpner Aleris Brystdiagnostisk senter i Oslo. Senteret har ikke ventetid og kvinner trenger ingen henvisning for å få time. I løpet av de første 8 månedene har 1200 kvinner besøkt senteret. Aleris får etter hvert avtale med Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus(OUS), St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge, HELFO Helseøkonomiforvaltningen og Akershus universitetssykehus (Ahus).

Per mai 2015 har over 10 000 kvinner besøkt senteret i Oslo enten privat eller gjennom offentlige avtaler.Ventetiden på www.frittsykehusvalg.no er redusert fra opptil 16 uker, til mellom 1-6 uker:

- Dette er både et resultat av at det offentlige samhandler med private klinikker og at offentlige sykehus selv har redusert sin egen ventetid ved å omorganisere undersøkelsene på liknende måter. Så vi kan trygt si at vårt tilbud har bidratt til å redusere ventetider for pasientene, sier Aasved. Hun mener erfaringen fra Brystdiagnostisk senter med å samlokalisere tjenester rundt pasientens behov kan overføres til andre områder ved at man i større grad etablerer standardiserte pasientforløp også for mange andre tilstander. Når pasientene bare har ett kontaktpunkt å oppsøke blir samhandlingen bedre, diagnosen stilt raskere, ventetiden går ned, og pasientene får færre besøk i helsevesenet. Regjeringens lansering av Pakkeforløp for kreft i 2015 viser at Aleris’ tilbud har vært i front og samsvarer med den utvikling man nå ønsker i helsetjenesten.

- Informasjonsflyt og samhandling mellom tjenestenivåeneer en av de største utfordringene i dagens helse- og omsorgstjenester. Betydelig med tid og ressurser blir brukt til å sende pasienter og brukere fra nivå til nivå der helsepersonellet ikke sitter på hverandres informasjon om pasienten. Denne organiseringen svekker ikke bare tilgjengeligheten for pasienter og brukere, men også kvaliteten og sikkerheten i tjenestene, avslutter Aasved.

Fakta:

Problemstilling Er det virkelig nødvendig å vente opptil 16 uker for å få undersøkt en kul i brystet?

Ansvarlig Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse 

Finansiering/prosjektform Innovasjon i Aleris Helse

Til toppen av siden