Innovativ operasjonsmetode som reduserer faren for spredning av kreft

Aleris innovativ gynoperation

En ny teknikk utviklet av gynekologer ved Aleris-Hamlet Hospitaler i København reduserer risikoen for spredning av tumorceller i forbindelse med fjerning av myomer i livmoren.

For å si det enkelt fyller vi kvinnens buk med en plastpose som samler opp alt materiale vi produserer under operasjonen. Det betyr at vi kan bruke de sikreste og mest skånsomme operasjonsmetodene som finnes uten risiko for å spre eventuelle ondartede tumorceller, forteller overlege og spesialist i gynekologi Henrik Halvor Springborg.

Myomer, muskelknuter i livmoren, er et svært vanlig fenomen og som oftest ufarlig – se faktarute. Knutene kan gi plager som for eksempel hyppig vannlating, rikelige blødninger, trykk mot organer i magen eller smerter. Ved mer alvorlige plager er det nødvendig med operasjon. Det innebærer fjerning av enten myomet eller hele eller deler av livmoren.

For at operasjonen skal bli så skånsom som mulig og gi minimale arr benytter gynekologene ved Aleris-Hamlet kikkhullsoperasjon gjennom navlen. Det betyr at større myomer må findeles inne i bukhulen før de tas ut. Dette har ikke vært betraktet som et problem så lenge myomet er godartet. Deler man derimot ondartede tumorer, risikerer man at cellene spres og forårsaker kreft.

En bøyd tang løste et av problemene

Da det viste seg at man i den regiondrevne sykehustjenesten i Danmark ved flere anledninger hadde findelt ondartede tumorer i kvinnenes buk, oppsto det en heftig debatt. Resultatet ble at tre av landets største sykehusregioner besluttet å stoppe praksisen med deling inne i magen. I praksis innebar det at mange kvinner ble tilbudt tradisjonelle operasjoner i stedet for de mer skånsomme og sikrere kikkhullsoperasjonene.

- Dette var et stort tilbakeskritt for kvinnene, som i tillegg fikk rekonvalesenstiden forlenget fra ca. én uke til mellom fire og fem uker. Det er helt urimelig både for kvinnene selv og fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Henrik Halvor Springborg.

I likhet med andre leger hadde han og kollegene vedAleris-Hamlet allerede benyttet plastposer for å fangeopp restmateriale. Men operasjonsteamet ved Aleris-Hamlet var ikke fornøyd. Posene var for små, slik atlivmoren ikke fikk plass, og posens hylster ble dessutenliggende for nær selve operasjonen og risikerte dermedå gå i stykker. Løsningen ble en større pose, og problemetmed å få plass til materialet ble løst med en bøydtang som gjør åpningen rund og tilstrekkelig stor.

- Våre poser har en åpning på 15 centimeter, slik at detblir plass til livmoren. En stor pose som blåses opp, erdessuten en fordel fordi den holder unna tarmer ogandre organer som vi ikke ønsker å komme borti underoperasjonen.

- Selv om det er litt omstendelig og krever godt håndlagå få posen på plass, har vi faktisk klart å korte nedoperasjonstiden. Tidligere brukte vi ganske mye tid påå spyle og suge for å få ut alle rester fra magen. Nå vetvi at alt kommer ut i posen og at smittefaren er minimal.

Sprer sine kunnskaper til den offentligehelsetjenesten

Ved Aleris-Hamlet Hospitaler er det så langt utført45 operasjoner med den nye teknikken. Metoden erbeskrevet og har dannet grunnlag for en artikkel i detvitenskapelige tidsskriftet Gynecological Surgery.Interessen fra andre gynekologer er stor, og HenrikHalvor Springborg og hans kolleger har blant annetoperert ved det offentlig drevne universitetssykehuseti Hilleröd for å spre kunnskapen om metoden videre.- Det er nettopp dette som er så flott ved å jobbe ihelsetjenesten. Når man utvikler en ny metode, gjørman alt man kan for å spre den slik at flere kan få bedrehjelp. Tenk hvor annerledes alt er i bilindustrien, derman gjør alt for å holde innovasjonene for seg selv,sier Henrik Halvor Springborg.

Arbeidet med å utvikle den nye operasjonsmetodenhar ikke mottatt noen spesiell støtte fra Aleris. Likevelbetrakter Henrik Halvor Springborg sin arbeidsgiver ogmiljøet han jobber i som avgjørende for at metoden erblitt utviklet.

- Blant annet deltar vi på internasjonale kongresser ogholder oss generelt oppdatert om hva kolleger rundtomkring i verden foretar seg på dette fagfeltet. Det ergjennom utveksling av erfaringer man får inspirasjon ognye ideer. Når vi deltar på en kongress eller jobber medforskningsrapporter, er det jo Aleris som betaler lønnenvår. Og på den måten har selskapet gitt et stort bidrag,sier Henrik Halvor Springborg.

Myomer, muskelknuter i livmoren, rammer hele 30-50 prosent av alle kvinner. Størrelsen varierer fra én til ti centimeter i diameter. I de aller fleste tilfeller er et myom en godartet svulst, som består av glatte muskelceller blandet med bindevevceller. I rundt én til to promille av tilfellene viser det seg imidlertid at det dreier seg om kreft. Derfor er myomer forbundet med engstelse blant mange kvinner og deres pårørende.

Fakta:

Problemstilling Hvordan sørger man for å hindre spredning av tumorceller i kvinnens mage?

Ansvarlig Henrik Halvor Springborg, overlege og spesialist i gynekologi ved sykehuset Aleris-Hamlet i København.

Finansiering/prosjektform Utviklingsarbeid drevet ved Aleris-Hamlet og Odense Universitetshospital.

Til toppen av siden