Forskning ved Aleris Kreftsenter

Ved Aleris Kreftsenter utreder vi en stor gruppe pasienter, både for private og på avtaler med forsikringsselskap og offentlige sykehus. Med så mange utredninger ser vi det som en selvfølge og bidra til forskning og innovasjon innen kreftfeltet.

Forskningssamarbeid

Aleris Helse har egeninitiert forskning, samarbeid med universitetssykehus og gjennomfører oppdragsforskning for bedrifter. Innen brystforskning deltar Aleris Helse i et forskningsprosjekt med Oslo Universitetssykehus og gjennomfører responsevaluering i prosjektet " Improved breast cancer therapy (I-BCT-1) in the neoadjuvant and metastatic setting: A phase 2 clinical trial protocol studying biological rationale for the optimal selection of treatment regimen".

Brystdiagnostisk senter har også forskningssamarbeid med andre avdelinger ved OUS, Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus, NTNU/St Olav, Martini-Klinikken i Hamburg og med Norsk Medisinsk Syklotronsenter, GE Healthcare, Blue Earth Diagnostics, og MSD/Merck. I tillegg finansierer Aleris Helse et professorat ved Institutt for Medisinske Basalfag, Universitetet i Oslo. Brystdiagnostisk senter har et eget forskningskontor som støtter og koordinerer intern og ekstern forskning. Via professoratet ved universitetet gjennomføres mange forskningsprosjekter, bl.a. et brystkreftprosjekt: "Evaluation of novel PET-tracers in breast cancer xenografts"

Registerstudier

På Kreftsenteret har vi organisert forskningen utifra å klare å gjennomføre oppdragsforskningen med 1 forskningsradiograf og 1 forskningssekretær. Disse er bare ansatt på temporær basis, men utgjør en viktig funksjon ved å sørge for innsamling, registrering og analyser av dataene. Dette sikrer en regelmessig og standardisert innsamling og gjør oss mindre avhengig av legers kostbare tid og engasjement, og ujevne kapasitet til å følge opp. 

Prosjekt Brystdiagnostisk senter

2012: Oversikten på www.frittsykehusvalg.no viser at ventetiden for kvinner som har kul i brystet er opptil 16 uker ved offentlige sykehus. Må det ta så lang tid?

På Aleris Brystdiagnostisk senter i Oslo har Aleris vist at kvinner kan henvende seg, få time, bli undersøkt og få svar – på én og samme dag. Siden oppstarten har over 10 000 kvinner besøkt senteret. Les mer om organiseringen på Aleris Brystdiagnostisk senter.

Til toppen av siden