Bedre rådgivning og smertebehandling ved hysterektomi ved hjelp av kikkhullskirurgi

Hysterektomi

Hvordan kan vi tilby bedre smertebehandling og rådgivning for pasienter som skal gjennomgå full eller partiell hysterektomi ved hjelp av kikkhullskirurgi? En operasjon der hele eller deler av livmoren fjernes.

Det er problemstillingen som danner grunnlaget for Olav Istres forskningsprosjekt ved Aleris-Hamlet København.

Hysterektomi er en operasjon som innebærer at hele eller deler av livmoren fjernes. Årsaken kan være rikelige blødninger som det ikke har vært mulig å behandle på annen måte. Muskelknuter i livmoren, såkalte myomer, medfører iblant rikelige og langvarige menstruasjoner eller problemer med trykk mot urinblære eller tarm. Da kan det være nødvendig å operere vekk livmoren. Hysterektomi kan også være et alternativ ved livmorkreft.

«Innen gynekologien har det alltid foregått en diskusjon om hva som er best av total eller partiell hysterektomi, og formålet med denne studien er å finne ut hvilken av de to metodene som har gitt best, mest smertefri og raskest restitusjon på lang sikt», forteller Olav Istre, spesialist i gynekologi ved Aleris-Hamlets sykehus i København.

Ved å sammenligne smertemønster og livskvalitet hos kvinner som har gjennomgått total eller partiell hysterektomi ved hjelp av kikkhullskirurgi, studerer Olav og hans medarbeidere hvordan kvinner opplever sin restitusjon etter operasjonen.

«Resultatet av prosjektet, som er det første i sitt slag, vil spesifikt kunne brukes til å tilby riktig smertebehandling og optimal restitusjon etter operasjonen», fortsetter Olav. Kunnskapen vil for eksempel kunne muliggjøre tidlig identifisering av gjennombruddssmerte, når effekten av langtidsvirkende smertestillende medisiner begynner å opphøre.

«Samtidig vil resultatene av undersøkelsen kunne gi et langt bedre grunnlag enn tidligere for å informere og veilede pasienter med hensyn til restitusjon. Vi tror og håper at kunnskapen som studien gir, også kan brukes til å veilede pasienter i valget mellom de to typene kikkhullskirurgi».

Olav Istre

 

 

Olav Istre,
professor dr. med. Spesialist i gynekologi ved
Aleris-Hamlet København

 

 

Etter planen vil Olav Istre legge frem resultatet av studien i tre vitenskapelige artikler i ulike internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og dessuten foredra om temaet ved minst to internasjonale konferanser i løpet av 2017.

Fakta:

Problemstilling:
Sammenligning av livskvalitet hos kvinner som har gjennomgått total eller partiell hysterektomi ved hjelp av kikkhullskirurgi.

Ansvarlig:
Olav Istre, professor dr. med. Spesialist i gynekologi ved Aleris-Hamlet København
Matias Vested Madsen, lege, klinisk assistent
Per Istre, lege, Hvidovre hospital

Finansiering/prosjektform:
Forskningsprosjekt ved Aleris-Hamlet Hospital København som støttes av midler fra Aleris' forsknings- og utviklingsfond.

Publisering:
Tre vitenskapelige artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter samt presentasjon ved to internasjonale konferanser.

Til toppen av siden